Renserier

Her på siden kan kommuner, renserier og andre interesserede læse om særlige miljøregler for etablering og drift af renserier og ind- og udleveringssteder.

Rensning af tekstiler foregår i renserier med rensevæske, som kulbrinte eller tetrachlorethylen. Udleveringen af rensede tekstiler kan ske fra renseriet eller fra ind- og udleveringssteder, som ikke selv foretager rensning. De væsentligste forureninger fra drift af renserier og ind- og udleveringssteder er luftforurening og jord- og grundvandsforurening.

Regulering

Etablering, indretning og drift af renserier og ind- og udleveringssteder er reguleret af renseribekendtgørelsen .

Pjecen Tætning af renserier giver eksempler på byggetekniske løsninger, der opfylder renseribekendtgørelsens krav til indretning af eksisterende renserier. Pjecen henvender sig til kommuner og renseriejere og skal læses i sammenhæng med renseribekendtgørelsen.

I pjecen Rens Rent kan du læse, hvordan man mindsker kemikalieindholdet i rensede tekstiler (pjecen ligger som bilag i rapporten).

Kontrol af opsætning af membraner og sænkede lofter

Ved opsætning af membraner og sænkede lofter i renserier og ind- og udleveringssteder skal arbejdet kontrolleres for fejl og mangler. Reglerne for kontrollen fremgår af bilag 1 til renseribekendtgørelsen.

Kontrollen skal udføres af Statens Byggeforskningsinstitut, Byggeri og Sundhed, som Miljøstyrelsen har udpeget som særlig sagkyndig på bygningsområdet.

Anmodning om kontrol sker ved at udfylde blanketten Anmodning om kontrolbesøg på renseri og sende den til Statens Byggeforskningsinstitut.

Yderligere læsning

Miljøstyrelsen har gennem tiden udgivet flere publikationer om bl.a. brug og effekt af tetrachlorethylen, alternative rensevæsker i renseribranchen, forurening fra renserier, mm. De kan alle findes via publikationsarkivet.