Autoværksteder og bilvaskehaller

Her på siden kan du læse om særlige brancheinitiativer over for autoværksteder og bilvaskehaller.

Autoværksteder

På autoværksteder foregår bl.a. service, reparation, lakering, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer.

Autoværksteder reguleres af autoværkstedsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.).

Brancheorientering for autoværksteder omfatter alle de aktiviteter, som er reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen. Orienteringen henvender sig til autoværksteder, deres rådgivere og de kommunale miljømyndigheder.

Miljøstyrelsen afgiver herudover løbende generelle udtalelser om bekendtgørelsens anvendelse. Se eksempler nederst på siden. 

Særligt om mobile aktiviteter

Erhvervsmæssige autoværkstedsaktiviteter, der ikke har nogen fast lokalitet og udføres mobilt, fx ved kundens hjem eller arbejdsplads, er ligesom andre autoværkstedsaktiviteter omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen er opmærksom på, at dette giver anledning til praktiske udfordringer, for både de virksomheder, der udfører de mobile aktiviteter, og de kommuner, som skal føre tilsyn med virksomhederne.

Miljøvenlige bilvaskehaller – vaskekemikalier og renseanlæg

Biler kan vaskes med miljøvenlige vaskemidler i bilvaskehallen, og nye renseanlæg kan reducere afledningen af spildevand fra vaskehallen med hele 90 procent i forhold til afledning fra en typisk bilvaskehal. Renseanlæggene renser også vaskevandet for blandt andet tungmetaller og olie.

Miljøvenlig drift af bilvaskehaller er beskrevet i miljøprojekt nr. 876, 2003, Reduktion af spildevandsbelastningen gennem renere teknologi, som er udarbejdet af de private virksomheder DHI og IPU med finansiering fra Miljøstyrelsen og bilvaskebranchen.

Information og udgivelser om autoværkstedsbekendtgørelsen

Ankestyrelsen brev til en kommune på baggrund af Miljøstyrelsens udtalelse om afstandskravet efter bekendtgørelsens § 7 (31/10/22)

Orienteringsskrivelse om autoværkstedsbekendtgørelsens anvendelse på mobile aktiviteter (12/07/22)

Brev til alle kommuner om fortolkning af kravene til behandling af spildevand fra autovask (26/01/04)

Bilvask – Reduktion af spildevandsbelastningen gennem renere teknologi (Miljøprojekt nr. 876, 2003)

Projektartikel om miljøprojekt nr. 876, 2003

 Bilvaskehaller - Status og strategier (Miljøprojekt nr. 537, 2000)

Grøn guldvask (pjece, 2004).

Autoværkstedsbekendtgørelsen kan findes på retsinformation