Tekstillegetøj

Der kan være tekstil i mange slags legetøj. Nogle gange kan legetøjet primært være lavet af tekstil – det gælder fx dukketøj, bamser og fastelavnstøj.

Andre gange indgår tekstilet i højere eller mindre grad sammen med andre materialer – fx i dukkevogne, i plysdyr med elektriske dele og på små figurer. I disse tilfælde er det vigtigt, at du også sætter dig ind i, hvilke krav der er til forskellige dele og materialer, og hvilke regler legetøjet iøvrigt skal leve op til.

Tekstil kan også indgå i produkter, der ikke udelukkende er fremstillet til leg, men som trods dobbeltfunktionen skal leve op til legetøjsreglerne – fx en souvenir-bamse fra et museum eller hotel. Det gælder også, selv om bamsen ikke bliver solgt i en legetøjsbutik. 

Nogle af de ting, du skal være opmærksom på ved legetøj med tekstil

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de ting, der er vigtige at være opmærksom på ved legetøj med tekstil. Det er vigtigt at understrege, at beskrivelserne ikke er fyldestgørende, og at listen ikke er komplet. Det er udelukkende eksempler. Og legetøjet skal naturligvis leve op til alle de regler, der gælder for legetøj.

1. Vær opmærksom på kvælningsfare

Tekstillegetøj kan udgøre fare for kvælning, hvis det er så langt, at det kan vikles rundt om barnets hals, eller hvis det bærer løse dele. Vær bl.a. opmærksom på længden af suttekæder og barnevognskæder, som er målrettet små børn – en suttekæde må maks. være 22 cm.

2. REACH og kandidatlisten

Legetøj er omfattet af REACH, som er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning. Se listen over regulerede stoffer i bilag XVII til REACH.

Vær også opmærksom på, om legetøjet indeholder problematiske stoffer, der er nævnt på kandidatlisten  – og på, hvilke pligter du dermed får.

3. Undgå azofarvestoffer

Tekstiler i legetøj må ikke indeholde visse azofarvestoffer.  Forbuddet dækker bl.a. det blå azofarvestof, som er meget giftigt for vandmiljøet, og 22 specifikke stoffer (aromatiske aminer), der kan frigive kræftfremkaldende stoffer.

4. Undgå problematiske flammehæmmere

Legetøj af tekstil, fx bamser og tøjdyr, kan være behandlet med flammehæmmere. Flammehæmmerne skal hindre udvikling af brand, hvis de kommer for tæt på ild. Men selv om flammehæmmerne skal sikre legetøjet mod brand, kan de godt udgøre en fare for børns sikkerhed. Nogle af de flammehæmmere, der anvendes, er nemlig skadelige for sundheden og miljøet. Det gælder især de nogle bromerede flammehæmmere, som er mistænkt for at være årsag til fosterskader og kræft, og som ikke er tilladt i legetøj. Vær også opmærksom på andre problematiske flammehæmmere, fxde klorerede flammehæmmere, TCEP, TCPP og TDCPP som er forbudte i legetøj

5. Spørg ind til fyld i tekstilet

Vær også opmærksom på, hvilket fyld der er inde i tekstilet, og hvor stærk sømmen er. Er sømmen af dårlig kvalitet, kan barnet få fat i fylde og bliver kvalt af det. Derudover kan fyldet indeholde problematiske stoffer. Fx er polyester et populært fyldstof, der er meget brandfarligt, og som kan være flammehæmmet – man bør derfor være opmærksom på, hvilken flammehæmmer der eventuelt er i fyldet.

6. Vær opmærksom på, hvad der er på tekstilet

Vær opmærksom på de ting, der eventuelt er syet eller trykt på tekstilet. Det kan være tryk, som kan indeholde ftalater – eller det kan være badges, pailletter eller lange snore, som små børn kan blive kvalt af.

7. CE-mærket

Alt legetøj skal være CE-mærket. CE-mærket er fabrikantens erklæring om, at legetøjet overholder kravene i lovgivningen.

8. Brug din sunde fornuft

9. Råd forbrugerne til at vaske legetøjet

Hvis du sælger tekstillegetøj direkte til forbrugerne, er det en god idé at råde dem til at vaske legetøjet før brug, da tekstilet kan indeholde rester af kemikalier fra produktion og efterbehandling. Legetøj skal kunne tåle rengøring uden at gå i stykker. Følg fabrikantens vaskeanvisninger. 

%MCEPASTEBIN%