Badeudstyr og ftalater

I denne vejledning kan du få oplysninger om, hvorvidt visse former for badeudstyr anses for at være legetøj eller småbørnsartikler. Hvis der er tale om legetøj eller småbørnsartikel, skal du være opmærksom på, at varen er omfattet af reglerne for ftalater.

Kriterier for vurdering af om forskelligt badeudstyr er legetøj

Hvis et produkt er vurderet som legetøj, så er det omfattet af reglerne omkring ftalater.

Badelegetøj

Som overskriften siger, er der tale om legetøj. Produkterne er beregnet til små børn, som børn leger med, når de er i bad. Produkterne er ofte i klare farver og har fx form som dyr.

Små batteridrevne skibe mv.

Der er tale om legetøj, som typisk vil være beregnet til børn over 3 år. Legetøjet vil typisk blive brugt i søer, badebassiner, ved stranden mv.

Oppusteligt PVC-legetøj

Almindeligt oppusteligt legetøj

Oppusteligt legetøj, der bruges hjemme eller på stranden og som ikke kun bruges i vand. Produktet er ikke beregnet til at kunne bære vægten af et barn. Som eksempler kan nævnes store bolde med mange farver, større eller mindre selvoppustelige dukker mv.

Andet oppusteligt legetøj til brug i vand 

Legetøj som kan holde børn flydende, og som typisk bruges af børn over 3 år på lavt vand og under opsyn af en voksen. Det er fx små oppustelige både, små bademadrasser.

Så længe bådens eller madrassens længde er mindre end 1,20 meter er der tale om legetøj, mens større både og bademadrasser ikke er legetøj.  Andet oppusteligt legetøj, som man kan sidde på i vandet, er legetøj uanset størrelsen.

Oppusteligt vandlegetøj som kan holde et barn flydende (baderinge)

Som eksempler kan nævnes både små, mellem og store ringe lavet af PVC, og de vil typisk blive brugt i lavt vand under opsyn af en voksen. De bliver brugt til at lege med og er ikke hjælpemidler til brug for at lære at svømme.

Produkter, der er beregnet til livredning er ikke legetøj.

Andre PVC-produkter til brug i vand, som ikke er legetøj

Oppustelige produkter, der har sæder

Baderinge med et integreret sæde er beregnet til børn under 3 år. Produktet er ikke legetøj.

Hjælpemidler til svømning (fx svømmevinger og svømmeveste)

Uanset, at produktet ofte sælges i legetøjsforretninger, så er det ikke legetøj. De er ikke beregnet til at lege med, men bruges til som et hjælpemiddel, så børn kan lære at svømme.

Badebassiner

Et `almindeligt´ badebassin har som sådan ikke nogen ”legeværdi”. Det er vandet, der leges med, og det vil derfor ikke umiddelbart blive betragtet som legetøj.

Imidlertid vurderes soppebassiner/badebassiner med en vanddybde op til 40 cm. at være legetøj.
Ligeledes er store bassiner med et oppusteligt legeområde legetøj.

Kriterier for vurdering af om badeudstyr og badebassiner henvender sig til børn under 3 år

Kriterier for vurdering af om badeudstyr og badebassiner henvender sig til børn under 3 år er stadig relevante uanset, at 6 navngivne ftalater nu er forbudt til børn op til 14 år, da:

  • Alle øvrige ftalater stadig er forbudt i småbørnsartikler og legetøj til børn under 3 år
  • Badevinger ikke er legetøj men en småbørnsartikel

Følgende kriterier lægges til grund for en vurdering af, om produkterne er beregnet til børn under 3 år:

Markedsføring

Hvis det fremgår af produkternes markedsføring, at de henvender sig til børn under 3 år, vil vurderingen umiddelbart være, at produktet også er til børn under 3 år.
Det kan fx fremgå af beskrivelser og billeder på emballagen eller i forbindelse med særskilt reklamering (tilbudsaviser m.m.) for produktet, at produktet henvender sig til børn under 3 år. Det er således ikke lovligt at mærke et produkt til børn over tre år, hvis det må forventes at blive anvendt af børn under tre år. Udstyrets placering i forretningen kan også give et fingerpeg om, hvorvidt udstyret påregnes anvendt til børn under 3 år.
Der vil dog skulle foretages en konkret vurdering fra gang til gang, og denne vurdering bør tage højde for både markedsføringen og størrelsen af produkterne.

Badevinger til børn under tre år

På baggrund af data om størrelse for et gennemsnitsbarn vurderer Miljøstyrelsen som udgangspunkt, at badevinger til børn under 3 år i uoppustet tilstand ikke må være mere end 19 cm bredde og 23 cm høje.

Baderinge til børn under tre år

Miljøstyrelsen vurderer som udgangspunkt, at baderinge til børn under 3 år, er baderinge, der i fuldt oppustet tilstand har en indre omkreds der ikke overstiger 60 cm, samt en ydre diameter eller længste diagonal på maksimalt 50 cm. Det vil sige at baderinge til børn under tre år maksimalt må have følgende mål i fuldt oppustet tilstand:

  • Indre omkreds <  60 cm
  • Ydre diameter <   50 cm

Både indre omkreds og ydre diameter skal være mindre end hhv. 60 og 50 cm for at produktet anses for at være til børn under tre år. Målet for den indre omkreds er fastsat på baggrund af, at baderingen ikke nemt må kunne smutte op om hovedet på børnene, når de bruger baderingen i vandet. Den ydre diameter er fastsat på baggrund af, at børnene skal kunne få armene ud over baderingen.

Bademadrasser til børn under tre år

Madrasser til børn under tre år må ikke være længere end 115 cm. Det er baseret på, at børn i 2 årsalderen er ca. halvt så høje som når de bliver voksne altså ca. 90-100 cm.

Badebassiner til børn under tre år

På baggrund af data om højde og vægt for et gennemsnitsbarn vurderer Miljøstyrelsen som udgangspunkt, at badebassiner til børn under tre år ikke må have en diameter/diagonal på over 100 cm eller en mulig vanddybde over 20 cm.

En konkret vurdering vil være særlig relevant i de tilfælde, hvor et badebassin er en del af et større sæt bestående af flere dele (bassiner, rutchebane m.m.), og hvor alle delene markedsføres som et samlet sæt. Her vil Miljøstyrelsen lægge til grund, at hele sættet er at betragte som beregnet til børn under 3 år og dermed omfattet af forbuddet, hvis blot et (del-) bassin henvender sig til børn under 3 år. Det vil sige hvis et (del-) bassin har en størrelse på maksimalt 100 cm i diameter/diagonal eller maksimalt 20 cm i vanddybde, eller hvis det fremgår af sættets markedsføring, så vurderes hele sættet være beregnet til børn under 3 år.