Faktaark: Formaldehyd i spånplader og lignende

Det er kun tilladt at anvende spånplader, krydsfiner og andre træbaserede plader, der indeholder en formaldehydafgivende lim, i møbler, inventar og andet, hvis de højst afgiver 0,15 milligram formaldehyd per kubikmeter luft, når de testes i et klimakammer.

Hvis virksomheden ikke kan dokumentere, at kravet er opfyldt, er det tilladt i stedet at anvende plader med et maksimalt indhold af fri formaldehyd på 25 milligram per 100 gram tørstof i pladen.

Reglerne gælder for alle spånplader, krydsfiner og lignende plader, der er lavet med lim, der afspalter formaldehyd.

Vær desuden opmærksom på reglerne i Bygningsreglementet.

Formaldehyd giver allergi og er kræftfremkaldende

Brugen af formaldehyd skal begrænses, fordi stoffet virker stærkt irriterende på menneskers øjne og øvre luftveje, fremkalder allergi, kan give allergisk kontakteksem, og stoffet er kræftfremkaldende ved indånding af høje koncentrationer i arbejdsmiljøet.

Producenter og importører er ansvarlige

Enhver, som fremstiller eller importerer spånplader, krydsfiner, møbler, inventar og lignende, har ansvaret for, at reglen overholdes, som de fremgår af bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde.

Hvor kan jeg få mere at vide?