Faktaark: Ftalater i legetøj og småbørnsartikler

Der er i Danmark forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-3 år. I EU er der yderligere regler for 7 specifikke ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-14 år.

Ftalater bruges som blødgørere i primært PVC plast, og kan også anvendes i maling og lim.

Dansk forbud – legetøj og småbørnsartikler 0-3 år

Danmark har særregler, hvad angår ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-3 år. Det betyder, at det i Danmark er et forbud mod import, salg og anvendelse af ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-3 år, hvis produkterne indeholder mere end 0,05 vægtprocent ftalater.

Legetøj er defineret som ethvert produkt, som klart er konstrueret eller bestemt til legeformål til børn i alderen 0-3 år, mens småbørnsartikler er defineret som ethvert produkt, som er beregnet til eller normalt må forventes at blive puttet i munden af børn i alderen 0-3 år. Reglerne gælder for produkter som eksempelvis dukker, rangler og andet legetøj til børn under 3 år og ammepuder, bæreseler, narresutter, badeudstyr og smykker.

Forbuddet mod alle ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-3 år er et dansk forbud og gælder ikke generelt i EU eller uden for EU. Virksomheder skal derfor være særligt opmærksomme ved import af disse produkter fra andre lande.

EU-forbud – legetøj og småbørnsartikler 0-14 år

Der findes herudover også regler der gælder i hele EU. Det er i EU forbudt at fremstille, importere og sælge legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-14 år:

  • hvis produkter indeholder ftalaterne DEHP (Bis(2-ethylhexyl)ftalat), DBP (Dibuthylftalat),BBP (Butylbenzylftalat) og/eller DIBP (Diisobutylftalat).
  • hvis produkter, der kan kommes i munden , indeholder ftalaterne DINP (Diisononylftalat), DIDP (Diisodecylftalat) og DNOP (di-n-octylftalat).

Et produkt eller en del af et produkt vurderes som udgangspunkt at kunne komme i munden, hvis den ene dimension er mindre end 5 cm.

Produkterne må ikke indeholde 0,1 vægtprocent eller derover af de ovenstående ftalater enkeltvis eller i nogen kombination af disse

Reglerne gælder også for gammelt og brugt legetøj, der ikke må sælges efter skæringsdatoen, hvis det ikke overholder reglerne.

Ftalater kan påvirke forplantningsevnen

Reglerne er lavet for at beskytte vores sundhed, da dyreforsøg har vist, at nogle ftalater kan nedsætte forplantningsevnen. Andre ftalater er mistænkt for at have hormonforstyrrende effekter.

Reglerne er lavet for at begrænse især små børns kontakt med legetøj og småbørnsartikler, der indeholder ftalater. Det skyldes, at ftalaterne ikke er bundet i plasten, og derfor kommer ud af legetøjet med tiden når det anvendes af børnene, og ftalaterne kan herudover også afgives til luften og støvet i indeklimaet.

Producenter, importører og forhandlere er ansvarlige

Enhver, som fremstiller, importerer eller sælger legetøj og småbørnsartikler, har ansvaret for, at reglerne overholdes. Virksomhederne skal sikre sig, at varerne ikke indeholder ulovlige ftalater.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Vejledninger

Miljøstyrelsens vejledning om badeudstyr og ftalater

Guidance Document on the interpretation of the concept "which can be placed in the mouth" (pdf på ec.europa.eu)

Vejledning til virksomheder om ftlalater, 2013
Miljøstyrelsen i samarbejde med brancheorganisationerne DI, Dansk Erhverv, DI ITEK, BFE, BatteriForeningen, ITB og FEHA.