Ftalater

Ftalater er en gruppe af stoffer, der er igennem en lang årrække har været særlig fokus på.

Nogle ftalater har vist sig at være problematiske, men ftalater er forskellige og har forskellige effekter på mennesker og miljø.

Klassificering og risikovurdering af ftalater

Ftalaterne blev først anset som ufarlige, fordi de ikke har nogen akutte giftvirkninger, men forskning har vist, at en række af ftalaterne skader vores forplantningsevne og skal klassificeres som farlige på baggrund af dyreforsøg. Denne viden er samlet i EU's risikovurderinger. Du kan på det europæiske kemikalieagenturs (ECHA) hjemmeside finde frem til, hvilke ftalater der er klassificerede. Gå til ECHAS hjemmeside. 

Ftalaterne DEHP, DBP, DIBP og BBP er påvist også at være hormonforstyrrende i mennesker, og DEHP er også hormonforstyrrende i miljøet.

Ftalater og REACH

13 ftalater er på Kandidatlisten (april 2017). 12 af disse ftalater er klassificeret som skadelige for forplantningsevnen, og 1 ftalat har endnu ikke en harmoniseret klassificering. Udover at være klassificeret som skadelige for forplantningsevnen er fire ftalater, DEHP, DBP, DIBP og BBP, også hormonforstyrrende i mennesker, og DEHP er også hormonforstyrrende i miljøet.

Fire ftalater, DEHP, DBP, DIBP og BBP er på godkendelsesordningen. Det vil sige, at firmaer skal ansøge om produktion og brug af ftalaterne i EU. Ansøgningerne skal vurderes og godkendes af de to komitéer for henholdsvis risikovurdering (RAC) og socioøkonomisk vurdering (SEAC) under det europæiske kemikalieagentur (ECHA), der også opstiller eventuelle betingelser for anvendelsen.

Seks ftalater er herudover reguleret i legetøj og småbørnsartikler. Tre ftalater (DEHP, DBP og BBP) er forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens tre andre ftalater (DINP, DIDP og DNOP) er forbudt i legetøj og småbørnsartikler som kan komme i munden.

Ftalater i legetøj og småbørnsartikler

Anvendelse af ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn under 3 år er i dag reguleret i en særlig bekendtgørelse. Du kan læse mere i faktaarket, der beskriver reglerne: 
Faktaark: Ftalater i legetøj og småbørnsartikler

Du kan læse mere på produktsiden om legetøj, bl.a. om badeudstyr og ftalater: 
Legetøj