Om at gå på jagt

I al den tid mennesket har eksisteret, har man drevet jagt og fangst på pattedyr, fugle og forskellige andre dyr. Før handlede det om overlevelse, nu handler det om naturoplevelsen, samhørigheden med andre jægere og spændingen ved selve jagten.

Undgå anskydninger

For at nedbringe antallet af anskydninger er det vigtigt, at man kender de anbefalede maksimale skudafstande for vildt.

Jagtformer

Over tiden har mennesket udviklet tre former for jagt: At vente på vildtet, at drive vildtet og at opsøge vildtet.

Jagtetiske regler

En fortsat accept af jagt kræver, at jægerne ikke kun overholder jagtlovgivningen, men også udviser god jagtmoral og respekterer de etiske regler.

Våben

Det er vigtigt, at jægeren har en solid viden om forsigtighed, brug og vedligehold af jagtvåben. Et defekt våben kan være livsfarligt.

Når vildtet er skudt

Vildtkød er fedtfattigt og delikat kød, der kommer fra dyr, som har haft et godt og naturligt liv.

Jagtsprog

På samme måde som sportsgrene og fagområder har sit eget indforståede sprog, har jægerne også deres særlige sprog - jægerlatin.

Buejagt

Nu kan du deltage i et treårigt forsøg med buejagt på då-, kron- og sikavildt.

Falkejagt

Der er nu mulighed for at drive jagt og regulere skadevoldende vildt ved brug af rovfugle.