Stormfaldsordning

Tilskud til gentilplantning med robust skov efter stormfald.

Inden du kan søge om tilskud til oprydning og gentilplantning med robust skov efter stormfald, skal Naturskaderådet have afgjort, om der har været stormfald i lovens forstand. Når Naturskaderådet har afgjort det, udsendes den samme dag i en pressemeddelelse til relevante dagblade, skovbrugsblade o. lign. I pressemeddelelsen oplyser Naturskaderådet bl.a. om de frister, som skal overholdes ved indsendelse af skadesanmeldelse til forsikringsselskab og ansøgning om tilskud til Naturskaderådet. Tilskud forudsætter at man har tegnet en basisforsikring mod stormfald for sin ejendom. 

Se yderligere information på Naturskaderådets hjemmeside.

Miljøstyrelsen administrerer Stormfaldsordningen for Naturskaderådet.

I tilfælde af stormhændelser vil der komme yderligere oplysninger her på siden.