EU's LIFE-program

LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø- og klimapolitik.

Foto: EU-LIFE

Søg LIFE

Årets LIFE Call åbner den 18. april 2024, se mere nedenfor under nyheder.

LIFE søges direkte via EU's Funding & Tender Portals side om Programme for the Environment and Climate Action (LIFE).

Generelt om LIFE

LIFE-programmet er, som den eneste EU-fond, helt og holdent rettet mod miljø- og klimamål. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre målene i Den europæiske grønne pagt og de underliggende politikker og strategier.

Mere information om LIFE-programmet kan findes på EU's side om LIFE.

LIFE-programmet, som er gældende for perioden 2021-2027, består af to områder med i alt fire delprogrammer.

Miljøområdet omfatter 2 delprogrammer:

  1. Natur og Biodiversitet (2,15 mia. € - ca. 16 mia. kr.)
  2. Cirkulær Økonomi og Livskvalitet (1,35 mia. € - ca. 10 mia. kr.)

Klimaområdet omfatter 2 delprogrammer:

  1. Modvirkning af og tilpasning til Klimaændringer (0,95 mia. € - ca. 7 mia. kr.)
  2. Omstilling til Ren Energi (1 mia. € - ca. 7,5 mia. kr.)

I hver programperiode er der to arbejdsprogrammer. Det gældende arbejdsprogram (Multiannual work programme (MAWP)) er gældende for 1. januar 2021 - 31. december 2024.

Det samlede budget for hele programperioden 2021-27 er 5,43 mia. €.

Rammerne for LIFE-programmet fremgår af LIFE-forordningen.

Alle igangværende og afsluttede LIFE-projekter kan findes i LIFE Public Database, og eksempler på danske LIFE-projekter kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

Samkøring af rødlister

Ansøgere til LIFE-delprogrammet Natur og Biodiversitet har tidligere efterspurgt en liste med de konkrete danske arter, som er på hhv. EU's og den globale rødliste, da disse arter har fået mere vægt i den nye programperiode 2021-27. 

Derfor har Miljøstyrelsen fået DCE Nationalt Center for Miljø og Energi til at udarbejde en oversigt (samkøring af rødlister) over alle danske arter og deres status på hhv. den danske rødliste, EU27 og Europa rødlisten, den globale rødliste, HELCOM's rødliste og OSPAR's liste. NB filen er på ca. 12 MB så tager lidt tid at hente.

Vi håber, at den fremadrettet kan hjælpe danske ansøgere godt videre med at søge om støtte til LIFE-projekter rundt om i landet.

Listen, der er udarbejdet i februar 2022, er et øjebliksbillede, da rødlisterne løbende opdateres. Den danske rødliste skal eksempelvis opdateres til næste år.

Nyheder om LIFE

Kontakt

Delprogrammerne LIFE Natur & Biodiversitet,
LIFE Cirkulær Økonomi & Livskvalitet og
LIFE Modvirkninger af & Tilpasning til Klimaændringer:

Jette Raal Stockholm, Miljøstyrelsen
Telefon +45 29 32 78 23
E-mail: jerst@mst.dk

Anders Rosenbeck Holmen, Miljøstyrelsen
Telefon +45 40 14 77 24
E-mail: anroh@mst.dk


Delprogrammerne LIFE Omstilling til Ren Energi og
LIFE Modvirkninger af & Tilpasning til Klimaændringer:

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
E-mail: kefm@kefm.dk