Privat urørt skov

Med denne ordning kan private lodsejere søge om tilskud til urørt skov.

Foto: Kristine Mulbjerg, Miljøstyrelsen

Ansøgningsrunden til privat urørt skov

Fristen for ansøgning om tilskud til privat urørt skov i 2023 er overskredet.

Det bliver igen muligt at ansøge om tilskud i foråret 2024.

Formålet med udlæggelsen af urørt skov er at bevare og fremme biodiversiteten i private skove. Indsatsen er baseret på frivillig medvirken fra lodsejere. Udpegningen af privat urørt skov skal være omkostningseffektiv, og målrettes derfor skove med tilstedeværelse af, eller potentiale for, store naturværdier.

Tilskuddet ydes kun til private ejere af skov. En privat ejer kan både være en person, et selskab, en fond, en forening eller lignende.

En aftale om urørt skov er varig, og der kompenseres for, at der ikke må være nogen drift på arealet. Miljøstyrelsen giver tilskud på baggrund af en konkret beregning af nettoværdien af træerne. Desuden gives der tilskud til tabte fremtidige indtægter på baggrund af standardsatser, som fremgår af vejledningen. 

Ansøgning, vejledninger og lovstof

I nedenstående kan du finde yderligere information om tilskudspuljen herunder finde ansøgningsformularen, vejledninger, nyttige GIS-information og link til gældende lovgivning.

Ansøgning

Ansøgningen skal indsendes via Miljøstyrelsens digitale ansøgningsportal.

Fristen for ansøgning om tilskud til privat urørt skov i 2023 er overskredet.

Det bliver igen muligt at ansøge om tilskud i foråret 2024.

Kontakt

Har du spørgsmål om tilskudsordningen for privat urørt skov, kan du kontakte Miljøstyrelsen på tilskud-natur@mst.dk eller rette henvendelse til Miljøstyrelsens lokale enheder Østjylland eller Sjælland.