Vaskebjørn

Hvorfor uønsket

Vaskebjørnen vil sandsynligvis være en konkurrent til hjemmehørende mårdyr som ilder, lækat og skovmår. Derudover kan vaskebjørnen true biodiversiteten lokalt, f.eks. fordi den plyndrer fuglereder for æg. Vaskebjørnen udviser en stor fingerfærdighed og er i stand til at bryde ind i hønsehuse og åbne skraldespande, hvorved den kan være til gene for borgerne. Vaskebjørne kan endvidere overføre rabies til ræve, hunde og mennesker.

Status for bekæmpelse

Selvom der jævnligt ses vaskebjørne i Danmark, tyder det ikke på, at der er etableret en fast bestand. Så længe der ikke er etableret en bestand kan arten bekæmpes ved regulering hvis jægere og myndigheder fastholder fokus på arten. Hvis arten først etableres kan den være vanskelig/umulig at udrydde.

Læs mere om regulering af vaskebjørn

De fund, der er gjort af vaskebjørn ( Procyon lotor ) i Danmark er højst sandsynligt dyr, der er undslupne eller sat ud. Det er ikke tilladt at udsætte dyr, der ikke naturligt forekommer vildtlevende i den danske natur med mindre man har fået en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §31.

Vaskebjørne må reguleres hele året som skadevoldende vildt. Dette betyder, at vaskebjørne kan skydes hele året under betingelse af, at bestemmelserne i Lov om jagt og vildtforvaltning overholdes. Regulering kan således kun foretages af personer, der har gyldigt jagttegn. Du kan læse meget mere om jagt og vildtforvaltning på styrelsens hjemmeside under Jagt.

Hvis du vil vide mere

Vaskebjørnens sort-hvide ansigt gør at den nemt kan forveksles med både grævling og mårhund. Men i modsætning til både grævling og mårhund er vaskebjørnens hale tværstribet og halen er derfor et godt kendetegn. Du kan se sammenligning af de tre rovdyr på billedet.