Rød- og guløret terrapin

Hvorfor uønsket

Artens negative effekter på økosystemer, habitater og andre arter er ukendt. De fleste individer lever i byerne i søer af begrænset økologisk værdi. Men i søer af værdifuld økologisk værdi, kan den forventes at have en negativ effekt på den naturlige flora og fauna. Terrapiner kan desuden æde padder og haletudser og skade dem med deres skarpe munddele.

Terrapiner kan i sjældne tilfælde overføre parasitter og sygdomme som for eksempel salmonella til hjemmehørende arter. 

Status for bekæmpelse

Arten er sjælden i Danmark og reguleres ikke pt. Det er forbudt at sætte terrapiner ud i den danske natur.

Er arten i Danmark?

Både rødøret og guløret terrapin er observeret på mere end 30 lokaliteter i Danmark hovedsageligt på Sjælland og i Syd- og Midtjylland. Er man i dag ejer af en terrapin, så kan man beholde den, til den dør. Det er strengt forbudt at sætte skildpadderne ud i søer og moser. 

Vejledning til bekæmpelse af rødøret terrapin

Den rødørede terrapin ( Trachemys scripta ) er endnu sjælden i Danmark. På grund af det danske klima kan arten ikke yngle her i landet, så yderligere spredning beror på udsættelser af kæledyr. Ejere af terrapiner opfordres derfor på det kraftigste til ikke at udsætte deres dyr i naturen. Udsætning af ikke-hjemmehørende arter er ulovligt med mindre man har fået en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §31. Ønsker man ikke dyrene mere må disse bortskaffes enten ved at finde nye ejere eller ved aflivning af en dyrlæge.

De tre invasive terrapinarter kan indfanges i fælder. Du kan læse mere om hvordan man indfanger terrapiner i guide til indfangning af terrapiner

Hvis du vil vide mere