Baggrundsmateriale husdyrreguleringen pr. 1. august 2017

Her på siden findes naturfaglig-, teknisk- og juridisk baggrundsmateriale for ændringen af husdyrreguleringen, der trådte i kraft den 1. august 2017.

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny husdyrregulering pr. 1 august 2017, er der gennemført et stort udredningsarbejde, som er beskrevet i tekniske baggrundsrapporter mv. Du kan finde materialet neden for.