Affaldsfraktioner

undefined

Der er mange måder at kategorisere affald på. Fraktioner er én måde. De enkelte affaldsfraktioner er kendetegnet ved at have nogle bestemte stoflige kendetegn eller kvaliteter, som gør det økonomisk, ressourcemæssigt eller miljømæssigt fordelagtigt at behandle dem særskilt.

Miljøstyrelsens Informationscenter

Kontakt informationscenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.