Henkastet affald

Hvert år henkastes der store mængder affald i den danske natur. Affaldet er en stor belastning for miljøet og medfører store udgifter til oprydning. Derfor besluttede folketinget i 2008, at bødeniveauet for at smide affald i naturen skulle hæves.

Mængder af henkastet affald

Det er svært at sige præcist, hvor meget affald, der henkastes i naturen. Vejdirektoratet, som indsamler henkastet affald langs statsvejene angiver, at de hvert år indsamler 700 tons affald. Det anslås desuden, at kommunerne samlet bruger ca. 500 mio. kr på oprydning af henkastet affald om året. Det er derfor store mængder affald, der hvert år ender i naturen i stedet for i skraldespanden eller til genanvendelse og dette er en belastning primært for miljøet, men også for kommuner og stat, som afholder udgifterne til oprydning af affaldet.

Bødeniveauer

I 2008 besluttede Folketinget, at bødeniveauet for at smide affald på gaden og i naturen skulle forhøjes. Folketinget vedtog derfor nogle vejledende bødeniveauer, som det er hensigten, at politi og domstole skal tage udgangspunkt i.

De vejledende bødeniveauer siger, at det som udgangspunkt skal koste 3.000 kr for private at henkaste affald på gaden, og 5.000 kr at smide affald i naturen. Hvis der er tale om fx små mængder skovtursaffald er bødeniveauet dog 1.000 kr. For erhvervsdrivende bør det koste henholdsvis 5.000 kr og 8.000 kr. Spørgsmålet om, hvilken bøde der skal udstedes i den konkrete sag, afhænger dog fortsat af politiets og domstolenes samlede vurdering af sagens omstændigheder.

Miljøstyrelsen har forskellige eksempler på bøder:

  • 1.000 kr (henkastning af knust flaske på gaden)
  • 1.000 kr (henkastning af 1 stk. dåsecola i naturen)
  • 3.000 kr (tømt cirka et halvt fyldt askebæger med cigaretter og papiraffald på gaden)
  • 8.000 kr (henkastning af byggeaffald i et vejsving)

Udover Miljøbeskyttelsesloven kan man også straffes efter Naturbeskyttelsesloven.

Oversigt over bøder for henkastet affald, som er indberettet af politikredsene

Eksempler på udstedte bøder på baggrund af modtagne sager om henkastet affald

Dato for samt beskrivelse af forseelsen:

Bødestørrelse samt strafhjemmel:

13/4-08: Henkastning af affaldsjord i skov

8000 kr. (sammenlagt med anden forseelse) (straffet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)

20/6-08: Henkastning af byggeaffald i et vejsving

8000 kr. (straffet for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven)

29/12-08: Henkastning af flere affaldsposer på fremmed grund

5000 kr. (overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)

29/6-08: Henkastning af jord, grene, parasolfod og fliser i skov

1500 kr. (overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)

1/8-08: Henkastning af husholdningsaffald på parkeringsplads

500 kr. (straffet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)

8/8-08: Henkastning af dåser, spillekort mm i skov

750 kr. (oprindelig 1500) (straffet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)

2/7-08: Henkastning af 12-14 affaldssække med husholdningsaffald i skov

5000 kr.(straffet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)

17/2-09: Henkastning af papir (en bødetilkendegivelse) på vej

500 kr. (straffet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)

1/5-08: Henkastning af dåse i rabatten til vej

500 kr.(straffet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)

5/9-08: Henkastning på fremmed ejendom af 3 affaldssække, 1 nettopose og rygsæk med affald

5000 kr. (Dom)(straffet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)

8/7-08: Store mængder affald i skov, herunder mikroovn, gasbrænder, maling

1500 kr. (straffet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)

15/8-08: Henkastning af grenaffald

500 kr. (straffet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)

4/6-08: Smidt papir ud af bilruden

300 kr.(straffet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)

1/10-08: Henkastning af et stykke papir på gaden

1000 kr. (straffet for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen)

16/9-08: Bortskaffet affald i form af jord og sten ved stikvej

2000 kr. (straffet for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen)

20/4-08: Aflæsning af brædder og plastikkasser på vej

3000 kr. (straffet for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen)

10/9-08: Smidt en større bunke affald i skov

1000 kr. (straffet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)

26/1-09: Henkastning af 2. stk. servietter og en burgeræske på vejen

1000 kr. (straffet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)

9/1-09: Henkastning af knust flaske på gaden

1000 kr. (straffet for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen)

23/12-08: Tømt et cirka halvt fyldt askebæger med cigaretter og papiraffald på gaden

3000 kr. (straffet for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen)

7/5-10: Smidt en tilkendegivelse på en patruljebil, hvorved vedkommende undlod at benytte de af kommunen etablerede ordninger for indsamling af affald fra private husstande

1000 kr. (straffet for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen)

13/6-10: Henkastning af 1 stk. dåsesodavand af mærket Pepsi Cola i naturen (person 1)

1000 kr. (straffet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)

13/6-10: Henkastning af 1 stk. dåsesodavand af mærket Pepsi Cola i naturen (person 2)

1000 kr. (straffet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)

25/5-11: Henkastning af tørretumbler/vaskemaskine og diverse andre effekter

1000 kr. (straffet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)

22/7-11: Henkastning af byggeaffald8000 kr. i alt (Sammenlagt med anden forseelse) (straffet for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven)
18/1-12: Henkastning af flasker, dåser, håndvask, pap og møbeldele3000 kr. (straffet for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven)
9/2-12: Aflæsset og efterladt husholdningsaffald5000 kr. (straffet for overtrædelse af affaldsbekendtgørelsen)
24/5-12: Anbringelse af blandt andet en kuffert, barnevognsstel, fjernsyn, videooptager, radio, flasker, malingspande, tøj, diverse plastaffald i sække, dele af fadølsanlæg m.v.3000 kr. (straffet efter naturbeskyttelsesloven)
19/10-12: Henkastet 3 sække med diverse affald samt en støvsuger og nogle plastlister3000 kr. (straffet efter naturbeskyttelsesloven)
10/7-13: Henkastet diverse affald i form af skabslåger, tøj og magasiner heriblandt to fagblade med eget navn påtrykt1000 kr. (straffet efter naturbeskyttelsesloven)
9/9-13: Smidt affald i form af bagerpose ud på kørebanen fra personbil1000 kr. (straffet efter naturbeskyttelsesloven) 
18/12-13: Henkastet en tom cigaretpakke i vejkanten fra personbil1000 kr. (straffet efter naturbeskyttelsesloven)
21/1-14: Henkastet tilkendegivelse, der var revet i adskillige stykker, på vejen1000 kr. (straffet efter naturbeskyttelsesloven)
5/8-14: Henkastet bygningsaffald1000 kr. (straffet efter naturbeskyttelsesloven)
28/10-14: Anbragt en stor trailerfuld husholdholdsningsaffald i plantage5000 kr. (straffet efter naturbeskyttelsesloven)
9/2-15: Smidt flere stykker affald ud af sideruden på personbil1000 kr. (straffet efter miljøbeskyttelsesloven)

Mellem den 1/5 - 15 og den 5/7 - 15: Hensmidt affaldssække, der indeholdt affald i form af bl.a. brugt tøj, DVD-film og en bærbar pc mv. i en vandfyldt vejgrøft

5.000 kr. (Naturbeskyttelseslovens § 89, stk. 1, nr. 1, jf. § 28)
17/2 - 16: Henkastet byggeaffald på en mark.5.000 kr. (Miljøbeskyttelseslovens § 110, jf. § 43 og affaldsbekendtgørelsens § 94, jf. § 19, § 21, § 22 og § 24, stk. 1)
6/6 - 16: Kastet en dåse ud af vinduet på personbil.1.000 kr. (Naturbeskyttelseslovens § 28)

8/5 - 18: Efterladt en bunke affald bestående af sprayflasker, koblingsdele til motorkøretøj, rørisolering, 3 stk. hjulkapsler, træbrædder, plastikposer og flyttekasser med div. skrald.

3.000 kr. (Naturbeskyttelseslovens § 28)
Perioden mellem 24/8 - 19 og 25/8 - 19: Anbragt forskelligt affald i form af papir, brugt IT-udstyr, plastickasse, plastikposer, tæpper, pap, tøj og jern ved en ejendom uden ejeren af ejendommens tilladelse3.000 kr. (Naturbeskyttelseslovens § 89, stk. 1, nr. 1, jf. § 28)
Perioden mellem den 12/3 - 20 og den 18/3 - 20: Henstillet diverse typer affald, herunder kummefryser, dunke og affaldssække med indhold på parkeringsplads – der opstod uhygiejniske forhold og affaldet blev ikke afleveret i henhold til den kommunalt etablerede ordning.3.000 kr. (Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1, nr. 1, jf. § 43 og bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 § 37, stk. 1, nr. 2, jf. § 9, stk. 1, jf. § 8, stk. 1)
25/4 - 20: Hensmidt et læs haveaffald som blev læsset af en trailer1.500 kr. (Naturbeskyttelseslovens § 89, stk. 1, nr. 1, jf. § 28)
12/9 - 22: Henkastet papkasser på fremmed ejendom uden ejerens samtykke1.000 kr. (Naturbeskyttelseslovens § 89, stk. 1, nr. 1, jf. § 28)
30/12 - 22: Flere plastposer med husholdningsaffald efterladt ved jagthytte5.000 kr. (Naturbeskyttelseslovens § 89, stk. 1, nr. 1, jf. § 28)

Affaldskampagner

Miljøstyrelsen har udarbejdet kampagnematerialer til to typer af affaldskampagner, som kan benyttes frit af eks. skoler, frivillige foreninger, kommuner og take-away leverandører hhv. under kampagnen "Tak for ingenting..." og "SkraldeSafari". Materialet kan downloades her på siden og benyttes frit.