Tak for ingenting.....i naturen

Vil I begrænse mængden af henkastet plastik og andet affald fra blandt andet take-away i byens parker, på havnefronter og så videre? Så kan I nu kvit og frit hente Miljøstyrelsens adfærds- og kommunikationsmateriale til kommuner.

Materialet, der har milde øjne på en solgul baggrund som gennemgående element, er udviklet for Miljøstyrelsen af Rambøll Management Consulting og bro kommunikation på baggrund af samarbejde med kommuner og analyser af borgeres adfærd i bynær natur fra 2020 og frem. Kommunikationsmaterialet er en del af kampagnen ’Tak for ingenting’, som Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet og Søværnskommandoen står bag.

Hvad består materialet af?

Kommunikationsmaterialet skal minde borgere om at smide deres take-awayaffald i skraldespanden. Noget, som langt de fleste faktisk også har en intention om, men som det kan være let at glemme.

Materialet til kommuner består af:

  1. Folie til skraldespande
  2. Små kvadratiske skilte til borde og bænke
  3. Kommunikationsmateriale

 Derudover rummer materialet en række elementer til restauranter og andre leverandører af take-away, som Miljøstyrelsen samarbejder med brancheorganisationen HORESTA om at udbrede. Materialet kan bestilles i redigerbar udgave (hvor f.eks. virksomhedslogo kan tilføjes)  på takforingenting.ltbc.dk/. Samme materiale kan downloades i ikke-redigerbar udgave her på siden

Hvordan anvendes kampagnen?

Der er få og enkle skridt at gå gennem for kommuner, som ønsker at benytte kommunikationsmaterialet:

  1. Først skal der udvælges et eller flere bynære naturområder, fx parker, hvor materialet skal sættes op. 
  2. Dernæst skal der skabes overblik over antal og type af skraldespande samt borde og bænke i området. På den baggrund kan det besluttes, hvor mange skilte og hvor meget folie der skal produceres.
  3. Herefter kan materialet hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Materialet er i redigerbare versioner (InDesign), så kommunens logo evt. kan sættes på.     
  4. Kommunen kan herefter bestille tryk af materialet ved trykkeri efter eget valg og endelig sætte materialet op i det eller de udvalgte områder.
  5. Kommunikationsmateriale kan downloades og anvendes på hjemmeside og sociale medier

Download

Kommunikationsmaterialer til kommuner

Folier til skraldespande, borde og bænke

Guide til opsætning af kommunikationsmaterialet

Filer til plakater, stickers mv. til take-away leverandører

Kampagnematerialet er gratis at downloade og benytte. Der vil der være udgifter i forbindelse med tryk af materialet ved trykkeri. Det vil også kræve mandskabsressourcer at opsætte materialet.

Få de lokale take-away leverandører med!

Borgernes adfærd kan påvirkes gennem hele brugerrejsen: fra borgeren køber take away og til de smider emballagen i skraldespanden i kommunens bynære natur. Derfor er der udviklet kommunikationsmateriale til take away leerandører som led i kommunikationsindsatsen - eksempelvis bordkort, badges, plakater og stickers.

Kontakt de lokale take away-leverandører i din kommune og giv dem en opfordring til at gå med i en fælles indsats for at mindske mængden af henkastet affald - henvis til denne side, hvor take away-leverandører kan bestille materialer: takforingenting.ltbc.dk/.

Take away-leverandørerne kan også hente materialet gratis ved Miljøstyrelsen, dog ikke i redigerbare versioner. Se link ovenfor.

Konceptet bag "Tak for ingenting..."