Bygge- og anlægsaffald

Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen udgør regelgrundlaget for håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Vejledning

Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald

I vejledningen gives en samlet beskrivelse af alle reglerne og Miljøstyrelsens forståelse af reglerne vedrørende håndtering af bygge- og anlægsaffald. Vejledningen er især målrettet bygherrer, entreprenører, håndværkere og kommuner. Vejledningen har primært fokus på mulighederne for at anvende bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsprojekter, som fx veje. Vejledningen går især i dybden med PCB, herunder PCB-grænseværdien.

Vejledningen er opbygget som et opslagsværk, og med til vejledningen hører et skema med huskeliste over de vigtigste pligter, som håndværkere og entreprenører skal overholde.

Læs Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald

Henvendelser om håndtering af bygge- og anlægsaffald

Borgere og virksomheder skal som udgangspunkt henvende sig til kommunen med konkrete spørgsmål om håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Kommuner, der har spørgsmål til lovgivningen om bygge- og anlægsaffald, kan rette henvendelse til Miljøstyrelsen, som udtaler sig vejledende om, hvordan lovgivningen skal tolkes.

Henvendelser om håndtering af bygge- og anlægsaffald kan rettes til Miljøstyrelsens Informationscenter på telefon 72 54 44 66 / info@mst.dk eller til Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi og Affald på restproduktbek@mst.dk.

Spørgsmål og svar om bygge- og anlægsaffald