Asbest

Asbestholdige materialer har tidligere været anvendt i bl.a. dansk byggeri, men i dag er brugen af asbestholdige materialer forbudt. Byggematerialer med asbest findes i dag fortsat i eksisterende dansk byggeri, som er bygget i den periode, hvor det blev anvendt.

Håndhævelse af asbest

Miljøstyrelsen udarbejdede i 2005 en vejledende udtalelse om håndhævelse i sager om brand, renoveringsarbejder, tagrensning og deponering.

Læs Miljøstyrelsens udtalelse fra 26 august 2005

Fastsættelse af jordkvalitetskriterie for asbest

Sundhedsmæssig risiko ved rensning af asbestholdige tage

En borger har stillet spørgsmål om sundhedsmæssig risiko ved rensning af asbestholdige tage.

Læs Miljøstyrelsens eksempel på et brev til en borger om sundhedsmæssig risiko ved rensning af asbestholdige tage