Gipsaffald

Miljøstyrelsen anbefaler i en vejledende udtalelse, at gipsaffald genanvendes.

Gipsaffald kan opstå, når bygninger rives ned eller renoveres, ved nybyggeri og som afskær fra produktion af nye gipsplader. Når kulkraftværkernes røggasser renses, produceres der ligeledes gipsaffald.  

Miljøstyrelsen har i november 2015 udsendt en vejledende udtalelse om håndtering af gipsaffald i form af gipsplader stammende fra byggeri, nedrivning og renovering af bygninger.

Miljøstyrelsen anbefaler, at gipsaffald genanvendes, hvis ikke det er muligt at forberede det med henblik på genbrug. Ved genanvendelse forstås f.eks. produktion af nye gipsplader eller anvendelse i cementproduktion. Hvis det ikke er muligt at genanvende gipsaffaldet, kan det i stedet håndteres ved anden nyttiggørelse som fx sker, når gipsaffald anvendes i kompost.

Dog kræver det en konkret tilladelse (§ 19 tilladelse), hvis gipsaffald anvendes i kompost. Miljøstyrelsen anbefaler kommunerne, at gipsaffaldet ikke tillades tilsat i større koncentrationer end planterne kan optage, når komposten udbringes på markerne, og at det bør være knust i en sådan grad, at det fordeles jævnt over arealet.

Se den vejledende udtalelse.

Anbefalingerne i den vejledende udtalelse er blandt andet baseret på resultaterne af en livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk vurdering af gipsaffald.