Emballageaffald fra virksomheder

Emballageaffald fra erhverv der er egnet til materialenyttiggørelse er ikke omfattet af de kommunale affaldsregulativer. Kommunerne hverken kan eller skal etablere ordninger for emballageaffald egnet til materialenyttiggørelse fra erhverv. Det er dog den enkelte kommunes opgave at afgøre, hvorvidt en virksomheds emballageaffald kan klassificeres som kildesorteret genanvendeligt.

Virksomheder og genanvendelse

Du kan søge efter en virksomhed i affaldsregistret, som kan hjælpe dig. Man kan også i nogle tilfælde - mod betaling - anvende den kommunale genbrugsplads. For nærmere oplysninger om reglerne for brug af genbrugspladser kan Energistyrelsen eller din kommune kontaktes.

Gå til affaldsregistret

Den miljømæssigt bedste løsning

Den miljømæssigt bedste løsning får du som udgangspunkt, når du vælger en indsamler eller affaldsbehandler, som vil håndtere dit affald på de øverste trin i affaldshierarkiet. Alle indsamlervirksomheder og genanvendelsesanlæg, der er godkendt i affaldsregistret, vil behandle dit affald efter loven. Det betyder, at de overtager ansvaret for affaldet, men du kan spørge dem på hvilket trin i affaldshierarkiet, de behandler affaldet og vælge den bedste løsning.