Emballageaffald fra husholdninger

Kommunerne har ansvaret for at sikre, at væsentlige dele af det kildesorterede genanvendelige emballageaffald fra husholdninger indsamles og genanvendes via indsamlings ordninger.

Med den ændrede affaldsbekendtgørelse fra januar 2021, er der kommet strømlinede sorteringskriterier for husholdningsaffald og for det husholdningslignende erhvervsaffald.

Følgende affaldsfraktioner skal indsamles og genanvendes:

  • Papir, pap, karton og papmaterialer
  • Glas, plast, metal og mad- og drikkekartoner

Kortlægning af etablerede indsamlingsordninger fra husholdninger i danske kommuner kan ses via denne kortlægning af de kommunale affaldsordninger for husholdningsaffald.

Kommunerne fastlægger regulativet for husholdningsaffald

Håndteringen af emballageaffald fra husholdninger er fastlagt i den enkelte kommunes regulativ for husholdningsaffald. Når en kommune har etableret en ordning, er borgere og grundejere forpligtet til at benytte ordningen, eller en konkret anvisning.

Læs mere om kommunale regulativer.

Reglerne omkring regulativer er omfattet af Energistyrelsens regler i affaldsaktørbekendtgørelsen.

Emballageaffald fra virksomheder

Efter affaldsbekendtgørelsen er kildesorteret genanvendeligt emballageaffald fra erhverv ikke omfattet af de kommunale affaldsregulativer. Kommunerne hverken kan eller skal etablere ordninger for kildesorteret genanvendeligt emballageaffald fra erhverv. Det er dog den enkelte kommunes opgave at afgøre, hvorvidt en virksomheds emballageaffald kan klassificeres som kildesorteret genanvendeligt.