Sortering af affald

Det nytter at sortere!

Der er stor forskel på affald. Men når det hele bliver blandet, ryger det til forbrænding, og så går der en masse ressourcer til spilde. Sorteret affald kan derimod bruges igen.

Kig på dit affald – det indeholder meget forskelligt! Det giver god mening at sortere dit affald, for det består af forskellige materialer. Når du sorterer dit affald, kan materialerne bruges igen og igen til at lave nye produkter. Når affaldet bliver blandet sammen, ryger det til forbrænding, og værdifulde materialer går op i røg. Derfor nytter det at sortere.

Sådan sorterer du dit affald

Læs om de forskellige affaldstyper, hvordan du sorterer affaldet og affaldets rejse.

Sådan sorterer du korrekt

Sådan sorterer du madaffald

Tips om affald og rengøring

Dette skal du ikke smide i glasaffaldet

Smid ikke øl og sodavandsdåser i restaffaldet

Vi blander ikke dit affald

Affaldssortering og miljøet

Affaldssortering er godt for miljøet. Når du sorterer 10 kg "tørt" affald fra husholdningen - plast, glas, pap, papir og metal - så er det muligt at genanvende næsten 9 kg til fremstilling af nye produkter. Når du sorterer 12 kg "vådt" affald fra husholdningen - madaffald og andet organisk affald - så er det muligt at genanvende det til biogas med samme energiindhold som 1 liter råolie.