Affaldsdata og affaldsdatasystemet

forside_affaldsdata_1170 _400.jpg

Affaldsdatasystemet samler informationer om affaldsstrømme i Danmark. Virksomheder, der tager ansvar for behandling af affald, skal indberette, hvor de har modtaget affald fra, hvilket affald der er tale om, og hvordan affaldet skal behandles. Virksomheder, der indberetter affaldsdata, kan redigere og fremsøge egne affaldsdata, mens en række affaldsdata er offentligt tilgængelige.

Affaldsdata er et vigtigt redskab til planlægning, målsætninger, tilsyn og til information om affald på europæisk-, nationalt- og kommunalt niveau.

Læs om Find affaldsdata
Læs om Hvem skal indberette?
Læs om Indberet affaldsdata
Læs om Rediger affaldsdata