Om Kemikalieinspektionen

Hvordan arbejder Kemikalieinspektionen?  
Vi fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i kemikalielovgivningen og de regler, der er knyttet til denne lovgivning.

Kemikalieinspektionen kan komme på tilsynsbesøg i en butik eller på et lager og tage vareprøver med. Vi har lov til at få adgang i både offentlige og private ejendomme for at kontrollere, at reglerne om kemikalier bliver overholdt.

Hvordan håndhæver Kemikalieinspektionen Kemikalielovgivningen?

Kemikalieinspektionen samarbejder både med nordiske og europæiske myndigheder, blandt andet for at opbygge og vedligeholde et medarbejdernetværk på tilsynsområdet og koordinere kontrolindsatser på nordisk og europæisk plan.

Kemikalieindsatsen
Indsats på Kemikalieområdet 2014-17

Regeringen og Enhedslisten ønsker at sikre børn og unge mod skadelig og unødvendig kemi. Der er derfor afsat 20 mio. kr. i perioden 2013-16 til at øge informationen og skærpe kontrollen med forbrugerprodukter der retter sig mod børn og ufødte samt unge under 14.
Målet med Kemikalieinspektionens kontrol er at skabe tryghed i befolkningen med hensyn til miljø og sundhed ved anvendelsen af kemiske produkter i hverdagen.

Kemikalieinspektionen har afrapporteringsforpligtelser på de fleste af sine tilsynsområder