Vejledning til landmænd om mulighed for genoptagelse af bødeforlæg og domme i straffesager om besiddelse af ulovlige plantebeskyttelsesmidler.

Østre Landsret nedsatte i februar 2017 bødestraffen i to straffesager, hvor to landmænd i byretten var blevet dømt for at have handlet simpelt uagtsomt ved at besidde ulovlige plantebeskyttelsesmidler.

Tidligere vedtagne bødeforlæg om besiddelse af ulovlige plantebeskyttelsesmidler kan begæres genoptaget hos anklagemyndigheden. Efter en konkret vurdering tager anklagemyndigheden stilling til, om der er grundlag for at få sagen genoptaget med henblik på ændring straf. Anmodningen om genoptagelsen skal rettes til anklagemyndigheden.

Tidligere afsagte domme om besiddelse af ulovlige plantebeskyttelsesmidler kan begæres genoptaget ved Den Særlige Klageret med henblik på ændring af straf. Genoptagelse af domme sker efter retsplejelovens kap. 86. Begæringen om genoptagelse fremsættes for den særlige Klageret inden 5. år efter dommens afsigelse.