Kemikalieinspektionen på besøg

Hvad gør du når du får besøg af Kemikalieinspektionen?

Kemikalieinspektionen har lov til at få adgang til både offentlige og private ejendomme for at kontrollere, om reglerne om kemikalier bliver overholdt. Vi undersøger bl.a. om kemiske produkter er mærket, som de skal og om farlige kemikalier bliver opbevaret forsvarligt. Og vi analyserer forskellige produkter for ulovlige kemiske stoffer. Det kan f.eks. være tungmetaller i elektronik eller indholdsstoffer i kosmetik.

Vores kontrol bringer os i kontakt med mange forskellige butikker og erhverv. Vi besøger f.eks. både butiksindehavere, importører og producenter.

I henhold til retssikkerhedsloven skal Kemikalieinspektionen skriftligt varsle et tilsynsbesøg mindst 14 dage inden selve besøget finder sted. Når Kemikalieinspektionen varsler et besøg, har virksomheden/forretningen ret til at komme med en indsigelse mod besøget, herunder det tidspunkt for besøget, som Kemikalieinspektionen har varslet.

Men Kemikalieinspektionen kan også tage på tilsynsbesøg uden at varsle det overfor virksomheden/forretningen inden, hvis vi ønsker at få et øjebliksbillede af situationen. Det kan være for at se hvilke varer en forretning har på hylderne lige nu.  Så får virksomheden en skriftlig eller mundtlig meddelelse på stedet om, at vi har besluttet at lave et uvarslet tilsynsbesøg. 

Virksomheden/forretningen har ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre under tilsynsbesøget. Det gælder både ved varslede og uvarslede besøg.

Når besøget er slut får virksomheden en kort rapport om resultaterne af besøget. Og en rekvisitionsblanket, hvis der er udtaget prøver til kontrol. Blanketten kan sendes videre til din leverandør af varen i Danmark, som skal dække din udgift (dvs. varens fakturapris).

Hvorfor kommer Kemikalieinspektionen på besøg?

Der kan være flere grunde til at Kemikalieinspektionen kommer på tilsynsbesøg:

  • Vi er i gang med en kontrol af bestemte produkter, f.eks. forbudte stoffer i bekæmpelsesmidler.
  • Vi følger op på henvendelser fra forbrugere eller virksomheder om varer, som muligvis ikke er lovlige.
  • Stikprøvekontrol. Her udtager vi produkter uden at vi har konkret mistanke om at de er ulovlige.
  • Eller en mistanke om at der bliver solgt varer som er i strid med reglerne om kemikalier.

Når vi skal kontrollere et forbrugerproduktvare, som sælges i butikker over hele landet, besøger vi ofte en butik i nærheden af vores adresse af praktiske årsager.

Men vi udtager også forbrugerprodukter i andre dele af landet. Vores kontrol af bekæmpelsesmidler foregår over hele landet.

Hvad går kontrollen ud på?

Hvad Kemikalieinspektionen skal kontrollere hos dig afhænger af, hvilke varer du handler med. Her er nogle af de områder, vi arbejder med:

  • Forbrugerprodukter. Vi kontrollerer indhold af mange forskellige kemiske stoffer, der ikke må være i forbrugerprodukter. Eler kun må være der i begrænset mængde. Det kan f.eks. være forbudte farvestoffer i tekstiler eller legetøj, eller bly i lystfiskerudstyr.
  • Kemiske produkter, der indeholder farlige stoffer, skal være mærket med symboler og tekst, der advarer om risici for sundhed og miljø. Vi undersøger, om produkterne er mærket, som loven kræver.
  • Biocider. Det kan f.eks. være kontrol af, om aktivstoffet i et desinfektionsmiddel er godkendt.
  • Ozonlagsdnedbrydende stoffer (drivhusgasser)  Det kan f.eks. være kontrol af drivmidlet i en hårspray. 
  • Forbudte stoffer i bekæmpelsesmidler.
  • Opbevaring af farlige kemikalier. Der gælder strenge regler for, hvordan giftige kemikalier, f.eks. sprøjtemidler, skal opbevares.

Hvem betaler?

Kemikalieinspektionen kan ikke altid afgøre på stedet, om en vare er ulovlig. I stedet tager vi den med og får den undersøgt i et laboratorium eller ved at indhente dokumentation for den. Vi har ret til at tage varer med uden at betale. Det sker også, at vi tager varer med, som siden hen skal bruges som bevis.

Som regel betaler Kemikalieinspektionen selv for at få analyseret varerne. Men vi kan også i visse tilfælde kræve, at importøren eller producenten dækker udgiften.

Når vi tager varer med fra din forretning eller dit lager udfylder vi en rekvisition med varenummer, stregkoder osv.. Den kan du sende til din leverandør, dvs.. importøren eller producenten, som skal dække dit tab. Hvis du selv er importør eller producent, må du selv bære tabet.

Når vi har undersøgt vareprøverne, giver vi besked om resultatet til den, som er ansvarlig for de pågældende varer. Det er som regel producenten eller importøren. Som butiksindehaver vil du derfor normalt ikke høre mere fra os, med mindre du selv står som importør eller producent af varerne. Vi orienterer dig selvfølgelig, hvis du beder om det ved prøveudtagningen.