Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Miljøgodkendelse af listevirksomheder

Industrivirksomheder som forurener betydeligt skal miljøgodkendes af en myndighed. En miljøgodkendelse indeholder vilkår virksomheden skal overholde.

Collage_industri.png

Miljøgodkendelser

Bliv klogere på miljøgodkendelser generelt og søg om en miljøgodkendelse.


Miljøgodkendelsesvejledningen

Læs om ansøgning og godkendelse af miljøgodkendelser, kernebegreber og processer.


Lovgrundlag

Læs om gældende bekendtgørelser og vejledninger på miljøgodkendelsesområdet.


Bedst tilgængelige teknik, BAT

Virksomheder, der forurener, skal begrænse forureningen, så det svarer til BAT. 


NB: Fejl i indholdsfortegnelsen til ny bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Der har beklageligvis indsneget sig en fejl i indholdsfortegnelsen til standardvilkårsbekendtgørelsen nr. 1520 af 7. dec. 2016.

Fejlen består i, at listepunkt E 207 ikke er beskrevet korrekt i indholdsfortegnelsen. I selve teksten i bilag 1, afsnit 8 er listepunktet dog beskrevet korrekt.

Fejlen vil blive rettet if. med næstkommende revision af standardvilkårsbekendtgørelsen ultimo 2016.

Miljøstyrelsen beklager.