Generelle spørgsmål og svar om miljøgodkendelse af virksomheder

Det er et grundlæggende princip i miljøbeskyttelsesloven, at den samlede forurening af omgivelserne skal forhindres eller begrænses mest muligt. Derfor skal alle forurenende virksomheder, der er opført som såkaldte listevirksomheder i godkendelsesbekendtgørelsen, miljøgodkendes af en myndighed. Herunder kan du læse de oftest stillede spørgsmål og svar om miljøgodkendelse af listevirksomheder. Du kan desuden få et overblik over de seneste, væsentlige ændringer i godkendelsesbekendtgørelsen.