Vand fra industri

Kalundborg symbiose

Der bruges store mængder vand til industrielle processer, og der er derfor et stort potentiale i at genbruge vand i industrien – enten inden for egen virksomhed eller ved at genbruge vand på tværs af virksomheder.

De mest oplagte aftagere af genbrugt vand fra industrien er andre virksomheder, der har brug for store mængder vand. Sådanne virksomheder vil kunne opnå store besparelser ved at genbruge vand i stedet for at bruge almindeligt drikkevand.

Når virksomheder vil genanvende hinandens vand, kan det være af afgørende betydning at fraktionere vandet, dvs. at holde forskellige vandkvaliteter adskilt, da det er nemmere at afsætte en ensartet vandkvalitet til andre virksomheder.

Hvis flere virksomheder indgår i en såkaldt industrisymbiose, hvor de genbruger vand på kryds og tværs, er det nødvendigt med en skarp opdeling af vandinstallationerne for at undgå fejlkoblinger.