Forurenet grundvand og drænvand

undefined


(Illustration: Frits Ahlefeldt-Laurvig)

Næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, der er egnet til drikkevand efter en simpel vandbehandling med iltning og filtrering.

Nogle steder er grundvandet dog forurenet med et eller flere miljøfremmede stoffer eller er påvirket af naturligt forekommende stoffer som f.eks. nikkel, arsen eller klorid, som kan gøre grundvandet uegnet til at anvende til drikkevand. I kystnære områder kan der ske en saltvandsindtrænging. 

Vand fra disse boringer kan anvendes til formål, som ikke kræver vand af drikkevandskvalitet. Udledning af vandet kræver en tilladelse fra kommunen.