Genbrug af vand

Vandhaner

I Danmark har vi generelt rigelige mængder grundvand. Vi har en lang tradition for at bruge drikkevand eller grundvand til andre ting end som drikkevand – også til formål, hvor genbrugsvand kunne være lige så godt. Der er en stigende interesse for at genbruge vand i Danmark.

Interessen for at genbruge vand skyldes, at der især i de større byer er stigende udfordringer med at indvinde rent grundvand til produktion af drikkevand. Samtidig har klimaforandringerne øget interessen for at udnytte regnvand, fordi det er oplagt at anvende vandet fra de kraftige regnskyl til fx. toiletskyl i stedet for at lede det bort.

Genbrugsvand kaldes også sekundavand. Ved sekundavand forstås vand, der ikke kan anvendes som drikkevand eller ikke kontrolleres som drikkevand. Dette vand kan anvendes til andre formål, når anvendelsen ikke kræver drikkevandskvalitet. Sekundavand kan være regnvand, havvand, forurenet grundvand eller vand fra industrielle processer. 

Anvendelse af sekundavand er særligt relevant i de situationer, hvor vandet kan give en økonomisk og ressourcemæssig besparelse. Det gælder typisk de større vandforbrugere. Dog er anvendelse af sekundavand også i stigende grad populært i private husstande, hvor mange ønsker at genbruge vandet for at få en miljømæssig gevinst.