Nye regler om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Med den nye drikkevandsbekendtgørelse (BEK 1147 af 24. oktober 2017) er der indført nye regler for kontrol af drikkevand. Vejledningsmateriale om de nye regler er under udarbejdelse. På denne side ses det foreløbige materiale.