Nye regler om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Med den nye drikkevandsbekendtgørelse (BEK 1068 af 23. august 2018 ) er der indført nye regler for kontrol af drikkevand. Vejledningsmateriale om de nye regler er under udarbejdelse. På denne side ses det foreløbige materiale.