Indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata (Jupitervejledningen)

Målgruppen for vejledningen er primært kommuner, ejere af vandforsyningsanlæg (vandforsyningsanlæg), analyselaboratorier samt ansvarshavende for boringer og andre tekniske anlæg. 

I Danmark indberettes vandforsyningsdata til Jupiterdatabasen, som er en fælles offentlig tilgængelig database, som administreres af GEUS

Formålet med vejledningen er at beskrive, hvorledes brugere af Jupiterdatabasen (den nationale database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data) opretter og registrerer anlæg samt foretager indberetning samt godkendelse af vandforsyningsdata for at sikre valide dataudtræk af råvand fra boringer og drikkevand fra kontrolsteder i vandforsyningsanlæg (vandværk, højdebeholder, ledningsnet) og ved taphaner hos forbrugere. 

Hent Jupitervejledningen

Hent høringsnotat

Vejledningen erstatter ”Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata” udarbejdet af den daværende By – og Landskabsstyrelse i 2010.

Få opdateringer på RSS