EU-LIFE-projekter

LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø- og klimapolitik.

LIFE Call 2021 er nu åben for ansøgninger - se under nyheder

Generelt om LIFE

LIFE-programmet er, som den eneste EU-fond, helt og holdent rettet mod miljø- og klimamål. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre målene i Den europæiske grønne pagt og de underliggende politikker og strategier.

Mere information om LIFE-programmet kan findes på EU's side om LIFE.

LIFE-programmet, som er gældende for perioden 2021-2027, består af to områder med i alt fire delprogrammer.

Miljøområdet omfatter 2 delprogrammer:

1) Natur og Biodiversitet (2,15 mia. € - ca. 16 mia. kr.)
2) Cirkulær Økonomi og Livskvalitet (1,35 mia. € - ca. 10 mia. kr.)

Klimaområdet omfatter 2 delprogrammer:

1) Modvirkning af og tilpasning til Klimaændringer (0,95 mia. € - ca. 7 mia. kr.)
2) Omstilling til Ren Energi (1 mia. € - ca. 7,5 mia. kr.)

I en programperiode er der to arbejdsprogrammer. Det gældende arbejdsprogram (Multiannual work programme (MAWP)) er gældende for 1. januar 2021 - 31. december 2024. Det samlede budget for hele programperioden er 5,45 mia. euro.

Rammerne for LIFE-programmet fremgår af LIFE-forordningen.

Alle igangværende og afsluttede LIFE-projekter kan findes i LIFE Public Database, og eksempler på danske LIFE-projekter kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

Da arbejdsprogram og åbning af årets call er meget forsinket, er vores informationsmøde aflyst i år.  

LIFE-konferencen, der skulle være afholdt d. 1. april 2020 blev aflyst på grund af COVID-19.

Miljøstyrelsen afholdt d. 11. april 2019 informationsmøde om den nye ansøgningsrunde.

Informationsmaterialer fra mødet kan hentes herunder:

Agenda

LIFE præsentation og kontaktoplysninger på NCP, DK

LIFE NEEMO præsentation

EU Regionskontorer

Clima Bombina præsentation

Coast to Coast (IP) præsentation

Grundlæggende visning af LIFE årshjulet

Kontakt

LIFE Natur & Biodiversitet,
LIFE Cirkulær Økonomi & Livskvalitet og
LIFE Modvirkninger af & Tilpasning til Klimaændringer:

Jette Raal Stockholm, Miljøstyrelsen
Telefon +45 29 32 78 23
E-mail: Obfuscated Email

Ida Søkilde Jelnes, Miljøstyrelsen
Telefon: +45 24 44 20 62
E-mail: Obfuscated Email

LIFE Modvirkning af Klimaændringer og
LIFE Omstilling til Ren Energi:

Frederik Bayer, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Telefon: + 45 24 63 67 15
E-mail: Obfuscated Email  

Nyheder