Dialogfase til Natura 2000-planer (2022-2027)

Dialogfase til Natura 2000-planer (2022-2027)

Miljøstyrelsen afholder regionale møder med særligt berørte lodsejere, foreninger, organisationer, nationalparkbestyrelser og kommuner. Nedenfor ses en oversigt over møderne. Når møderne er afholdt vedlægges oplæg og referat fra møderne.

Vedr. COVID-19: møderne afholdes enten som fysiske møder eller online møder. Mødeformen afhænger af, om der inden for relevante Miljøstyrelse enheds geografi er kommuner, der er særlig fokus på jf. udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen. I forbindelse med at der udsendes en bekræftelses mail når, fristen for tilmelding udløber, vil der også bliver orienteret om, om mødet afholdes som fysisk eller online møder.

 

Miljøstyrelsen Nordjylland

Den 17. september 2020 møde med organisationer, foreninger, nationalparkbestyrelser og kommuner

Oplæg fra mødet Nordjylland 17. september 2020 
Referat fra mødet Nordjylland 17. september 2020

Den 30. september 2020 møde med særligt berørte lodsejere og kommuner

Oplæg fra mødet Nordjylland 30. september 2020
Referat fra mødet Nordjylland 30. september 2020

 

Miljøstyrelsen Midtjylland

Den 24. september 2020 møde med organisationer, foreninger, nationalparkbestyrelser og kommuner

Oplæg fra mødet Midtjylland 24. september 2020 
Referat fra mødet Midtjylland 24. september 2020

Den 29. september 2020 møde med særligt berørte lodsejere og kommuner

Oplæg fra mødet Midtjylland 29. september 2020 
Referat fra mødet Midtjylland 29. september 2020 

 

Miljøstyrelsen Sydjylland

Den 30. september 2020 møde med organisationer, foreninger, nationalparkbestyrelser og kommuner

Oplæg fra mødet Sydjylland 30. september 2020 
Referat fra mødet Sydjylland 30. september 2020

Den 30. september 2020 møde med særligt berørte lodsejere og kommuner

Oplæg fra mødet 30. september 2020
Referat fra mødet 30. september 2020

 

Miljøstyrelsen Fyn

Den 29. september 2020 møde med organisationer, foreninger, nationalparkbestyrelser og kommuner

Oplæg fra mødet Fyn 29. september 2020
Referat fra mødet Fyn 29. september 2020

Den 6. oktober 2020 møde med særligt berørte lodsejere og kommuner

Oplæg fra mødet Fyn 6. oktober 2020
Referat fra mødet Fyn 6. oktober 2020 referat 

 

Miljøstyrelsen Sjælland

Den 21. september 2020 møde med organisationer, foreninger, nationalparkbestyrelser og kommuner

Oplæg fra mødet Sjælland 21. september 2020 
Referat fra mødet Sjælland 21. september 2020

Den 21. september 2020 møde med særligt berørte lodsejere og kommuner

Oplæg fra mødet21. september 2020
Referat fra mødet21. september 2020

 

Miljøstyrelsen Storstrøm (inkl. Bornholm)

Den 21. september 2020 møde med organisationer, foreninger, nationalparkbestyrelser og kommuner

Oplæg fra mødet 21. september 2020
Referat fra mødet 21. september 2020

Den 21. september 2020 møde med særligt berørte lodsejere og kommuner

Oplæg fra mødet
Referat fra mødet

Den 6. oktober 2020 møde med særligt berørte lodsejere, organisationer, foreninger og kommuner på Bornholm

Oplæg fra mødet 6. oktober 2020
Referat fra mødet 6. oktober 2020

 

Nationaltmøde vedr. det marine 

Den 5. november 2020 blev der afholdt møde med intressenter og myndigheder med særlig interesse i de marine forhold

Oplæg fra mødet d. 5. november 2020
Referat fra mødet d. 5. november 2020

Supplerende materiale vedr. fuglestatus i Danmark