Invasive arter

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art

 Indberet en invasiv art

Haveplantekampagne

Miljøstyrelsens bekæmpelsesguides giver dig som haveejer et overblik over, hvordan du kan bekæmpe de invasive arter i haven. 

Læs bekæmpelses- og bortskaffelsesguides

Handlingsplan mod invasive arter 2017

Se Handlingsplan mod invasive arter og baggrundsmateriale

Handlingsplanen består af 36 handlinger, der skal målrette indsatsen mod de invasive arter.

Ejer du et af de invasive kæledyr på EU-listen?

Hvis du ejer et af de invasive kæledyr, som du er nødt til at afhænde, eller står med en af de invasive planter, som du ønsker destrueret, kan du aflevere disse til organisationer med modtageraftaler

EU-forordningen

Første januar 2015 trådte Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter i kraft.

Læs mere om EU-forordningen mod invasive arter

Nøgler til identifikation af invasive arter

Er du i tvivl om du har en invasiv snegl i din have eller har du set et egern, som ikke ligner det røde egern? 

Find nøglerne her

Krebsenøgle til bestemmelse af invasive krebs

Krebsenøglen kan hjælpe dig med at finde frem til, hvilken krebs du har fundet ude i naturen. Du finder nøglen her