Invasive arter

Miljøstyrelsen vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art i naturen

Klik her for at indberette invasive dyr, planter og svampe

Gå til arter.dk

Læringsmateriale om Invasive arter

Materialet henvender sig til grundskolernes 7.-10. klassetrin, og klassesæt kan gratis rekvireres af skoler via mail. Obfuscated Email 

Få en introduktion til Læringsmaterialet her

Haveplantekampagne

Miljøstyrelsens bekæmpelsesguides giver dig som haveejer et overblik over, hvordan du kan bekæmpe de invasive arter i haven. 

Læs bekæmpelses- og bortskaffelsesguides

EU-forordningen

Første januar 2015 trådte Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter i kraft.

Læs mere om EU-forordningen mod invasive arter

Handlingsplan mod invasive arter 2017

Se Handlingsplan mod invasive arter og baggrundsmateriale

Handlingsplanen består af 36 handlinger, der skal målrette indsatsen mod de invasive arter.

Plakater med invasive arter

Nu kan du pynte væggene på din arbejdsplads, skole eller derhjemme med Miljøstyrelsens flotte plakater med motiver af invasive dyr og invasive planter.

Nøgler til identifikation af invasive arter

Er du i tvivl om du har en invasiv snegl i din have eller har du set et egern, som ikke ligner det røde egern? 

Find nøglerne her