Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Invasive arter

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art

 Indberet en invasiv art

Haveplantekampagne

Miljøstyrelsens bekæmpelsesguides giver dig som haveejer et overblik over, hvordan du kan bekæmpe de invasive arter i haven. 

Læs bekæmpelses- og bortskaffelsesguides

Handlingsplan mod invasive arter 2017

 Se Handlingsplan mod invasive arter og baggrundsmateriale

Den nye handlingsplan består af 36 handlinger, der skal målrette indsatsen mod de invasive arter.

Salg af signalkrebs

Miljøstyrelsen tillader i 2018 midlertidig erhvervsmæssig udnyttelse af signalkrebs.

Find retningslinjer og læs mere

EU-forordningen

Første januar 2015 trådte Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter i kraft.

Læs mere om EU-forordningen mod invasive arter

Ejer du et af de invasive kæledyr på EU-listen?

Hvis du ejer et af de invasive kæledyr, som du er nødt til at afhænde, eller står med en af de invasive planter, som du ønsker destrueret, kan du aflevere disse til organisationer med modtageraftaler