Invasive arter

Miljøstyrelsen vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art i naturen

Klik her for at indberette invasive dyr, planter og svampe

Gå til arter.dk

Nøgler til identifikation af invasive arter

Er du i tvivl om du har en invasiv snegl i din have eller har du set et egern, som ikke ligner det røde egern? 

Find nøglerne her

If You Can't Beat Them - Eat Them

Kogebogen indeholder viden om udvalgte spiselige invasive arter, samt opskrifter på hvordan de kan blive til lækre retter.. Du finder kogebogen her 

Haveplantekampagne

Miljøstyrelsens bekæmpelsesguides giver dig som haveejer et overblik over, hvordan du kan bekæmpe de invasive arter i haven. 

Læs bekæmpelses- og bortskaffelsesguides

Handlingsplan mod invasive arter 2017

Se Handlingsplan mod invasive arter og baggrundsmateriale

Handlingsplanen består af 36 handlinger, der skal målrette indsatsen mod de invasive arter.

EU-forordningen

Første januar 2015 trådte Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter i kraft.

Læs mere om EU-forordningen mod invasive arter

Plakater med invasive arter

Nu kan du pynte væggene på din arbejdsplads, skole eller derhjemme med Miljøstyrelsens flotte plakater med motiver af invasive dyr og invasive planter.