Landskab

Det danske landskab er produkt af en geologisk og samfundsmæssig udvikling igennem mange årtusinder.

Mit personlige landskab

De fire film er blevet til gennem interviews med fire danskere, som bor og færdes i forskellige landskaber. Filmene tager udgangspunkt i landskabsoplevelser fra bakkelandskab, kyst, ådal, sø og skov, som er eksempler på karakteristiske danske landskaber.

Se filmene: Mit personlige landskab