Landskabskonventionen

Den Europæiske Landskabskonvention giver os en fælles ramme for arbejdet med landskabsinteresserne. Et vigtigt mål med konventionen er at styrke det enkelte menneskes og lokalsamfundets deltagelse i arbejdet med beskyttelse, forvaltning og planlægning af landskab.

Konventionen gælder alt landskab, både bebyggede og ikke bebyggede områder – byer og bebyggelser, ager og eng, skov og hede og kyst med klitter, strand, øer og fjorde. Den omfatter landskabet som helhed, både vores fælles daglige omgivelser og de særligt værdifulde landskaber. Den omhandler også landskab, som er i en negativ udvikling. Konventionen understreger den værdi, alle typer landskab har for mennesker og behovet for en bevidst og langsigtet forvaltning af dem.

Læs den Europæiske Landskabskonvention

Læs mere om det europæiske landskabsarbejde