Landskabsinteresser

De landskabelige værdier knytter sig til de karakteristiske og oplevelsesrige landskaber af høj kvalitet. Det gælder både det landskab, vi færdes i dagligt, og de områder, der har særlig regional, national eller international betydning. Et landskab består helt overordnet af et naturgrundlag, en række kulturhistoriske spor og så den oplevelse, det giver.