Invasive arter

Invasive arter er spredt ved menneskets hjælp og har en negativ påvirkning på biodiversiteten

Nyheder om invasive arter

Invasive arter er dyr, planter og svampe, som ikke hører naturligt hjemme i den danske natur. De er blevet indført af mennesker til et område, som de ikke kunne have spredt sig til ved egen hjælp.

Invasive arter påvirker biodiversiteten negativt ved at sprede sig voldsomt på andre dyr og planters bekostning. Spredningen kan også medføre store økonomiske omkostninger og påvirke menneskers sundhed.

En art betegnes dog først som invasiv, når den har negativ indflydelse på den hjemmehørende flora og fauna. Derfor er det langt fra alle indførte arter, som bliver invasive.

Hvis du har set en invasiv art i naturen, så indberet det på Arter.dk

Gå til arter.dk

Hvad er invasive arter?

Hvad kendetegner en invasiv art og hvordan spredes de?

Hvilke arter er invasive?

Hvilke invasive arter kan du finde i Danmark og hvilke der er omfattet af EU's regelsæt?

Regler for invasive arter

Hvilke foranstaltninger og regler der gælder for invasive arter i Danmark og EU?

Hvad kan du selv gøre - invasive arter

Hvordan bekæmpes invasive planter i haven og hvordan bortskaffes invasive kæledyr?

Særligt for jægere om invasive arter

Hvilke regler og reguleringstiltag er der for invasive pattedyr og fugle?

Særligt til kommunerne om invasive arter

Hvilke bekæmpelsestiltag er der for de invasive plantearter og hvordan registreres de invasive arter?

Læringsmateriale

Materialet henvender sig til grundskolernes 7.-10. klassetrin og består af en elevbog, aktivitetshæfte og lærervejledning.

Formidlingsmaterialer om invasive arter

Her finder du Miljøstyrelsen forskellige informationsmaterialer om invasive arter.