Toldprocedurer i Danmark

Toldprocedure ved import til Danmark

CITES-importtilladelsen udstedes i henhold til de gældende regler for Washingtonkonventionen/CITES. Den kan anvendes til import af de enheder og det antal, der er nævnt i tilladelsen.

Det er ikke tilladt at rette i tilladelsen.

Tilladelsen kan bestå af flere sider. Det fremgår øverst i højre hjørne, hvor mange det drejer sig om. Alle sider ud over side 1 kaldes bilag. Bilag er ugyldige uden side 1.

Hver side består af to dele: en grå forside ("original") og en gul kopi ("kopi til indehaveren").

Importtilladelsen skal sammen med original CITES-(re)eksporttilladelse fra (re)eksportlandet forelægges ved toldstedet, hvor indførslen finder sted. Toldvæsnet kontrollerer forsendelsen, skriver i boks 27 det antal enheder, der aktuelt indføres (antallet må ikke overskride det i boks 10 nævnte antal) og stempler tilladelserne. Toldvæsnet returnerer importtilladelsens grå forside samt den originale (re)eksporttilladelse og tilhørende gennemslag til Miljøstyrelsen.

Toldvæsnet giver importøren den gule kopi af importtilladelsen. Dette er dokumentation for, at varerne er lovligt indført og skal gemmes af importøren.

Ubrugte tilladelser eller tilladelser, som ikke er anvendt inden sidste gyldighedsdato, skal returneres til Miljøstyrelsen hurtigst muligt.

CITES-importtilladelsen fritager ikke for at indhente tilladelser i henhold til anden lovgivning.

Toldprocedure ved (re)eksport fra Danmark

CITES-(re)eksporttilladelsen udstedes i henhold til de gældende regler for Washingtonkonventionen/CITES. Den kan anvendes til (re)eksport af de enheder og det antal, der er nævnt i tilladelsen.

Det er ikke tilladt at rette i tilladelsen.

Tilladelsen kan bestå af flere sider. Det fremgår øverst i højre hjørne, hvor mange det drejer sig om. Alle sider ud over side 1 kaldes bilag. Bilag er ugyldige uden side 1.

Hver side består af tre dele: en grå forside ("original") og to kopier, en gul ("kopi til indehaveren") og en lysegrøn (kopi, som toldstedet returnerer til det udstedende styrelsesråd").

Ved udførslen skal tilladelsen forelægges ved toldstedet, hvor eksportbehandlingen finder sted. Toldvæsnet kontrollerer forsendelsen, skriver i boks 27 det antal enheder, der aktuelt eksporteres (antallet må ikke overskride det i boks 10 nævnte antal) og stempler tilladelserne. Toldvæsnet fratager den lysegrønne kopi og returnerer den til Miljøstyrelsen. De øvrige papirer skal følge forsendelsen til bestemmelseslandet, hvor de skal forelægges for toldvæsnet ved indførslen. Bemærk, at der ikke er nogen kopi til eksportøren.

Tilladelsen er ugyldig uden toldvæsnets stempling. Det kan medføre afvisning eller konfiskation i importlandet, hvis afstempling mangler. Ubrugte tilladelser eller tilladelser, som ikke er anvendt inden sidste gyldighedsdato, skal returneres til Miljørstyrelsen hurtigst muligt.

CITES-(re)eksporttilladelsen fritager ikke for at indhente tilladelser i henhold til anden lovgivning. Tilladelsen fritager heller ikke for at indhente eventuelle tilladelser til indførsel af enhederne i bestemmelseslandet.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt Miljøstyrelsens CITES-sektion på 72 54 24 23 (hverdage mellem 9 og 12) eller skriv til CITES-sektionen på Obfuscated Email

OBS Miljøstyrelsen holder påskeferie! Telefonerne er derfor lukket i periden 3. - 10. april.