Biodiversitet

Mangfoldigheden af arter og økosystemer

Biodiversitet handler om mangfoldigheden i naturen – om frøer i vandløb, fisk i havet, blomster og urter i engen, om fugle, insekter, skove og strande. Biodiversitet kendes også som den biologiske mangfoldighed.

Menneskets aktiviteter påvirker den biologiske mangfoldighed, fx i form af ændret arealanvendelse til landbrug og skovbrug, byudvikling, trafik- og infrastruktur og industri.

Biodiversiteten er globalt og i Danmark under pres. Artsnedgangen er aldrig gået hurtigere, end det gør lige nu. Primært på grund af menneskets aktiviteter forløber artstabet nu meget hurtigere end naturligt. Det estimeres at artstabet sker op mod 100-1000 gange hurtigere end tidligere i menneskets historie.

Gå til Hvad er biodiversitet?

Hvad er biodiversitet?

Begrebet bruges i mange sammenhænge, men hvad betyder det egentlig?

Gå til Hvordan bevares biodiversitet?

Hvordan bevares biodiversitet?

Der er flere nationale og internationale tiltag for at bevare biodiversiteten.

Gå til Hvordan måles biodiversitet?

Hvordan måles biodiversitet?

Biodiversitetens tilstand vurderes ud fra undersøgelser og målinger.

Gå til Hvad truer biodiversiteten?

Hvad truer biodiversiteten?

Biodiversitet trues bl.a. af menneskelige aktiviteter, men hvilke og hvorfor?

Gå til Hvor er biodiversiteten?

Hvor er biodiversiteten?

Hvor findes biodiversiteten, og kan man selv bidrage til kortlægningen?

Gå til Særligt for borgere

Særligt for borgere

Find tips til, hvad du kan gøre for biodiversiteten, der hvor du bor.

EU's biodiversitetsstrategi 2030

Hvordan arbejder Danmark med at opnå målene i strategien?

Biodiversitet i byen og haven

Gå til Natur i byen

Natur i byen

Biodiversitet i byerne kan være til glæde for det stigende antal mennesker, der bor i byerne.

Gå til En grønnere have

En grønnere have

Hvordan kan du bruge havens naturlige biodiversitet til at bekæmpe skadedyr og uden brug af pesticider? Læs de gode tips her.