Biodiversitet

Mangfoldigheden af arter og økosystemer

Biodiversitet handler om mangfoldigheden i naturen – om frøer i vandløb, fisk i havet, blomster og urter i engen, om fugle, insekter, skove og strande. Biodiversitet kendes også som den biologiske mangfoldighed.

Menneskets aktiviteter påvirker den biologiske mangfoldighed, fx i form af ændret arealanvendelse til landbrug og skovbrug, byudvikling, trafik- og infrastrukur og industri.

Biodiversiteten er globalt og i Danmark under pres. Artsnedgangen er aldrig gået hurtigere, end det gør lige nu. Primært på grund af menneskets aktiviteter forløber artstabet nu meget hurtigere end naturligt. Det estimeres at artstabet sker op mod 100-1000 gange hurtigere end tidligere i menneskets historie.

Hvad er biodiversitet?

Begrebet bruges i mange sammenhænge, men hvad betyder det egentlig?

Hvordan bevares biodiversitet?

Der er flere nationale og internationale tiltag for at bevare biodiversiteten.

Hvordan måles biodiversitet?

Biodiversitetens tilstand vurderes ud fra undersøgelser og målinger.

Hvad truer biodiversiteten?

Biodiversitet trues bl.a. af menneskelige aktiviteter, men hvilke og hvorfor?

Hvor er biodiversiteten?

Hvor findes biodiversiteten, og kan man selv bidrage til kortlægningen?

Særligt for borgere

Find tips til, hvad du kan gøre for biodiversiteten, der hvor du bor.

Biodiversitet i byen og haven

""

Natur i byen

Biodiversitet i byerne kan være til glæde for det stigende antal mennesker, der bor i byerne.

En grønnere have

Hvordan kan du bruge havens naturlige biodiversitet til at bekæmpe skadedyr og uden brug af pesticider? Læs de gode tips her.