Luftforurening fra virksomheder

I Danmark er der regler for virksomhedernes produktion og grænser for hvor meget de må forurene. På denne side kan du læse om de regler, der begrænser luftforureningen fra virksomheder.

osende skorstene

Sådan regulerer vi virksomheders luftforurening
Danske virksomheder skal altid bruge den bedst tilgængelige teknik, forkortet BAT. BAT betyder at forureningen samlet set bliver mindst mulig. Dette gælder også virksomheder, som udleder stoffer til luften. Virksomheder forurener typisk luften gennem industriproduktion eller produktion af energi ved afbrænding af gas, kul eller lignende.

Vejledninger om luft og lugt
I Miljøstyrelsen har vi udarbejdet flere vejledninger om begrænsning af luftforurening til hjælp både for de godkendende myndigheder og de virksomheder, der skal gives miljøgodkendelser til. Vejledningerne indeholder en samlet beskrivelse af, hvordan luftforureningen fra virksomheder skal reguleres, information om de gældende grænseværdier og retningslinjer for dokumentering. Det er disse vejledninger, som de lokale kommuner bruger til at formulere krav overfor virksomheder, der forurener luften.

Miljøstyrelsens referencelaboratorium

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for luft udvikler og formidler viden om målinger af emissioner til luften fra industrivirksomheder og energiproducerende anlæg. På referencelaboratoriets hjemmeside findes bl.a. Miljøstyrelsens anbefalede metoder til præstations- og stikprøvekontrol.

Referencelaboratoriet har også en svartjeneste, der rådgiver laboratorier, myndigheder og virksomheder om måling af udledninger til luften.

Se mere om referencelaboratoriet her.