Vejledende udtalelser om mellemstore fyringsanlæg

Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg regulerer fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig 1 MW og mindre end 50 MW (mellemstore fyringsanlæg).

Herudover har miljøtilsynsbekendtgørelsen, brugerbetalingsbekendtgørelsen og godkendelsesbekendtgørelsen bestemmelser om mellemstore fyringsanlæg.

De vejledende udtalelser er tænkt som hjælp til at forstå udvalgte bestemmelser i bekendtgørelserne. Der er ikke tale om en systematisk gennemgang af alle bestemmelserne.

Udtalelserne vil afhængig af behov blive suppleret og opdateret.

I teksten henvises i parentes til de bestemmelser i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg, som udtalelsen omhandler, f.eks. (§ 2, stk. 1), medmindre andet er anført.

Bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg kan ses her på retsinformation.

DatoÆndringer og tilføjelser
13. juni 203Afsnit 14.1 er opdateret med oplysninger om relevante B-værdier