18. Enkeltpersoners anmodning om oplysninger

Bekendtgørelsen giver enkeltpersoner mulighed for at anmode om visse miljøoplysninger om mellemstore fyringsanlæg, som tilsynsmyndigheden ikke er i besiddelse af.

18.1 Enkeltpersoners anmodning om oplysninger, tilsynsmyndigheden ikke er i besiddelse af

Enkeltpersoner, f.eks. naboer til mellemstore fyringsanlæg, kan bede om at få udleveret visse oplysninger om mellemstore fyringsanlæg, også selvom tilsynsmyndigheden ikke er i besiddelse af disse oplysninger (§ 90, stk. 1).

Det drejer sig om følgende oplysninger:

  1. Resultater af overvågningen af emissioner af SO2, NOx, støv og CO.
  2. Oplysninger, der demonstrerer den effektive løbende drift af sekundært emissionsbegrænsende udstyr.
  3. Antal årlige driftstimer for mellemstore fyringsanlæg som anvendes som nødanlæg og spidslastanlæg.
  4. Typen og mængden af brændsel, der anvendes i fyringsanlægget.
  5. Eventuelle driftsforstyrrelser eller svigt i det sekundære emissionsbegrænsende udstyr.
  6. Tilfælde af manglende overholdelse og trufne foranstaltninger.

Driftslederen skal på tilsynsmyndighedens anmodning udlevere oplysningerne til tilsynsmyndigheden, så tilsynsmyndigheden kan levere oplysningerne videre til personer, der har bedt om dem (§ 90, stk. 2).

Tilsynsmyndighedens udlevering af oplysninger til enkeltpersoner efter § 90 sker inden for rammerne af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

I den enkelte sag foretager tilsynsmyndigheden en konkret afvejning af offentlighedens interesser ved udlevering af miljøoplysningerne i forhold til virksomhedens interesser, f.eks. hvis det drejer sig om konkurrencefølsomme oplysninger.

Oplysninger, som tilsynsmyndigheden allerede er i besiddelse, er omfattet af reglerne om aktindsigt i miljøoplysninger, ligesom dette er tilfældet med andre miljøoplysninger end dem, der er nævnt under punkt 1-6, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af.

For yderligere oplysninger om regler om aktindsigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning om lov om aktindsigt i miljøoplysninger.