12. Andre særlige anlæg med begrænset driftstid

Udover nødanlæg og spidslastanlæg fastsætter bekendtgørelsen også særlige regler for bestående fyringsanlæg med begrænset driftstid, der anvendes i følgende nødstilfælde eller ekstraordinære situationer:

  1. Til backup af elproduktionen på forbundne øer i tilfælde af en afbrydelse af hovedstrømforsyningen til en ø.
  2. For fyringsanlæg der anvendes til varmeproduktion i tilfælde af usædvanlige kolde vejrforhold. (§ 11, stk. 2 og 5).

Fyringsanlæg nævnt under punkt 1 vil også være omfattet af reglerne for bestående nødanlæg.

Situationen omtalt under punkt 2 omfatter usædvanlige kolde vejrforhold. Herved forstås længerevarende perioder med temperaturer på omkring minus 20-30 grader celcius. Denne del af bestemmelsen er næppe relevant under danske vejrforhold.