Datablade og baggrundsrapporter for stoffer med luftkvalitetskriterier og B-værdier

Der er adgang til en liste over stoffer, hvor der i forbindelse med fastsættelsen af luftkvalitetskriteriet og B-værdien er udarbejdet et datablad over stoffets sundhedseffekter mv. I de tilfælde, hvor der er udarbejdet en baggrundsrapport kan den også tilgås. Listen udvides løbende.

STOFNAVNE ALFABETISK