Krav til forhandlere af gasningsmidler

Fra den 1. april 2017 må bekæmpelsesmidler, der er klassificeret som meget giftige og som er gasningsmidler til bekæmpelse af enten muldvarpe, mosegrise eller skadegørende insekter i kornlagre og lignende, kun sælges fra virksomheder, der har mindst én medarbejder ansat, der har en relevant gasnings-uddannelse og en G1- eller G2-autorisation.

undefined

Uddannelse og autorisation af forhandlere

De midler, der bruges til gasning af skadedyr, udvikler fosforbrinte, og midlerne hører til fareklassen ”meget giftig”. Det betyder, at brugerne skal have gennemgået et relevant kursus i gasning for at kunne købe og bruge midlerne. Der indføres fra 1. april 2017 også krav om, at forhandlere af disse midler, skal have mindst én medarbejder ansat, der har en relevant gasningsuddannelse og vedkommende skal inden fristen via MAB erhverve enten en G1- eller G2-autorisation.

Hvordan får du som forhandler af gasningsmidler en autorisation?

Først skal én af to følgende uddannelser gennemføres:

  • enten uddannelse i gasning af mosegrise og muldvarpe (en uddannelse af minimum 5 timers varighed), som der kan læses mere om her .
  • eller ved uddannelse til gasning af skadedyr i kornlagre og lignende (uddannelsen varer 4-5 dage og skal tages i enten Sverige  eller Tyskland , der udbyder kurser med baggrund i  Technische Regel für Gefahrstoffe 512

Når du har en af disse uddannelser, skal du registrere dig i autorisationssystemet MAB ( Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler ), hvor du får et autorisationsnummer.

Autorisationen er personlig og gælder for fem år regnet fra datoen af din gasningsuddannelse, hvorefter den skal fornyes. For så vidt angår en G1-autorisation er der endnu ikke fastlagt en procedure for, hvordan man generhverver sin autorisation, dvs. om du skal gennemføre et opfølgningskursus. Der er ikke fastsat længde og indhold af en sådan eventuel opfølgningsuddannelse.

Miljøstyrelsen vil i god tid inden autorisationer udløber orientere nærmere om dette her på hjemmesiden og de, der har en G1-autorisation, der er ved at udløbe, vil via Digital Post modtage en besked om, hvordan man generhverver den. Har man en G2-autorisation, kan den generhverves ved at gennemføre kurset i Sverige eller Tyskland igen hvert 5. år.

Har du allerede den krævede uddannelse, gå direkte til MAB  og få din autorisation.

Kontrol af kundens autorisation i forbindelse med salg (kun ved salg til slutbrugere)

Salg af meget giftige bekæmpelsesmidler må kun finde sted til personer, der er autoriseret til køb og brug af de pågældende bekæmpelsesmidler. Fra 1. april 2017 skal kunden have enten en G1- eller G2-autorisation. Kunden skal i forbindelse med købet oplyse autorisationsnummer. Forhandleren skal kontrollere, om autorisationen er gyldig. Det sker enten via en webservice, som virksomheden kan gøre brug af, hvor autorisationen tjekkes automatisk, eller ved manuelt ved hvert salg at kontrollere kundens autorisationsnummer her på siden .

Ind til 1. april 2017 skal kundens autorisation kontrolleres som hidtil, det vil sige, at kunden skal fremvise den autorisation, som tidligere blev udstedt af Miljøstyrelsen på baggrund af gennemført gasningskursus. Beviset er enten udstedt i form af et plastikkort (MX bevis) eller et brev fra Miljøstyrelsen fremsendt i 2015 eller 2016, og som udgør beviset.   

Miljøstyrelsen har fremsendt et brev til alle forhandlere af gasningsmidlerne om den omtalte webservice, der skal lette forhandlernes kontrol med kundens autorisation. Kontakt Miljøstyrelsen for yderligere information om dette via .

Læs her om krav til registrering af salg og lager og om opbevaring