Forhandlere og tjek af autorisationer

Her på siden kan du tjekke om en autorisation er gyldig og læse om de regler, som gælder for virksomheden og de medarbejdere, som skal kontrollere om en autorisation er gyldig.

Kontrol af autorisationer

Som forhandler skal man kontrollere, om ens kunde har en relevant gyldig autorisation, når købet af pesticider foretages. 

Du kan, som forhandler af pesticider, kontrollere enten om autorisationsnummerets gyldighed, eller om der til en kundes CVR-nummer er knyttet en relevant gyldig autorisation. 

For at dokumentere at kontrollen er gennemført, skal man som forhandler anføre enten autorisationsnummer eller CVR-nummer på fakturaen.

Den nemmeste måde du som pesticidforhandler kan kontrollere, om dine kunder opfylder kravet om autorisation, er ved at du kontrollerer, om der er knyttet en autoriseret medarbejder til kundens CVR-nr. og at du sikrer dig, at denne kontrol altid er gennemført dagligt for alle dine kunder. Det kan ske hvis du benytter Miljøstyrelsens webservice.

Du vil ofte kontrollere kundens autorisation i forbindelse med afgivelsen af ordren på sprøjtemidler. Hvis varerne først leveres få dage senere og fakturaen dermed dateres få dage senere, skal autorisationer ikke kontrollers igen.

Enkelte sprøjtemidler godkendt til professionel anvendelse kræver ikke autorisation, hvorfor salg af disse ikke kræver kontrol med autorisation. 

Spørgsmål og svar til kontrol af autorisationer